Search competitions

Records RPF

Latest records

  Eq EventGenderAge cls Wt cls Body wt Lifter Record Date, Location, Meet / Сomm Cur
 • 29
eq SquatfemaleO +90 128.26 Karpova Galina 322.5
november 12, 2010 Potchefstroom
yes
  eq SquatfemaleT 56 Ryzhkova Anna 185
  april 5, 2010 Priozyorsk
  yes
  • 18
  eq TotalmaleJ 110 107.3 Kudryavtsev Alexei 970.5 march 25, 2010 Berdsk yes
  • 26
  eq Bench press (three-lift)femaleO 90 Kholodova (Scheglova) Valeriya 187.5 february 19, 2010 Chelyabinsk yes
  • 31
  eq Bench press (three-lift)femaleO +90 111.75 Lugovaya Irina 212.5 february 19, 2010 Chelyabinsk yes
  • 20
  eq DeadliftfemaleO +90 Gemaletdinova Olga 261 february 19, 2010 Chelyabinsk yes
  • 17
  eq Bench press (three-lift)maleJ 125 Gagin Igor 295 february 19, 2010 Chelyabinsk yes
  • 18
  eq Bench press (single-lift)femaleO 90 Kholodova (Scheglova) Valeriya 187.5 february 19, 2010 Chelyabinsk yes
  • 16
  eq Bench press (single-lift)femaleO +90 111.75 Lugovaya Irina 212.5 february 19, 2010 Chelyabinsk yes
  • 15
  eq DeadliftmaleO 56 Fedosienko Sergey 261 february 16, 2010 Chelyabinsk yes
  • 7
  eq Bench press (three-lift)maleO 125 Gagin Igor 287.5 november 7, 2009 New Delhi yes
  • 29
  eq SquatfemaleO +90 132.06 Karpova Galina 320 november 6, 2009 New Delhi yes
  • 28
  eq TotalmaleO 100 99.84 Lebedko Konstantin 1027.5 november 5, 2009 New Delhi yes
  • 30
  eq SquatmaleO 75 Gromov Alexander 345 november 4, 2009 New Delhi yes
  • 20
  eq Bench press (three-lift)maleO 75 Gromov Alexander 245 november 4, 2009 New Delhi yes
  • 21
  eq SquatmaleO 82.5 Sorokin Alexey 375 november 4, 2009 New Delhi yes
  • 40
  eq TotalmaleO 56 54.94 Fedosienko Sergey 715 november 2, 2009 New Delhi yes
  • 23
  eq SquatfemaleJ +90 Gemaletdinova Olga 282.5
  september 12, 2009
  yes
  • 12
  eq Bench press (three-lift)maleO +125 150.1 Konovalov Andrei 310
  september 12, 2009
  yes
  • 14
  eq SquatmaleJ +125 150.1 Konovalov Andrei 415
  september 12, 2009
  yes
  • 13
  eq Bench press (three-lift)maleJ +125 150.1 Konovalov Andrei 310
  september 12, 2009
  yes
   eq Bench press (single-lift)femaleJ +90 Gemaletdinova Olga 157.5
   september 12, 2009
   yes
    eq Bench press (single-lift)maleJ +125 150.1 Konovalov Andrei 310
    september 12, 2009
    yes
    • 20
    eq SquatmaleJ 110 Knyazev Denis 392.5
    september 11, 2009
    yes
     eq Bench press (three-lift)femaleT 48 Filimonova Anna 90
     september 7, 2009
     yes