Search competitions

Meet results UPC 2018

Year Meet Venue Date Lifters Images Video Added by
2018 Slobozhanshchyna Сup Sumy september 29, 13 k_i_k_o_s
october 8,
2018 Kyiv Сup Kyiv september 1, 63 k_i_k_o_s
september 18,
2018 UPC Khorol Powerland Khorol july 7, 32 k_i_k_o_s
july 11,
2018 Kiyv chempionship 2018 Kyiv june 2, 141 2 1 k_i_k_o_s
june 9,
2018 ZалізнаNація2 Nikolaev may 13, 76 1 k_i_k_o_s
may 22,
2018 Ukraine Championships Kyiv apr 20 – 21, 330 1 2 k_i_k_o_s
may 7,
2018 Chernigov region Championship Chernigov march 24, 70 k_i_k_o_s
march 31,
2018 Cherkasy region Championship 2018 Uman' march 10, 44 k_i_k_o_s
march 19,
2018 Kiy Cup Kyiv march 4, 34 k_i_k_o_s
march 6,
2018 Shaleni Domkraty Zhytomir february 24, 41 k_i_k_o_s
february 26,
2018 Open Sparta Championships Khorol february 17, 35 1 k_i_k_o_s
february 19,