Search competitions

Naberezhnie Chelny:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
128390 female Abamina Gulnaz Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1985 1 pivovarovoleg2
march 21, 2016, 23:34
84296 female Abashina Gulnaz Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1981 6 shocoman
december 24, 2013, 15:45
193475 male Abdulaev Samir Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 2002 2 pivovarovoleg2
march 11,, 20:03
72171 male Abdullin Marsel Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1983 1
april 11, 2013, 21:15
146745 female Abramkina Anastasiya Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1997 1 pivovarovoleg2
december 24, 2016, 21:12
17278 female Abzalova Aygul Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1987 1
130549 male Afanasyev Dmitriy Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1990 1 Powerlifter
april 15, 2016, 22:25
190526 female Agliullina Gulchachak Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1983 2 Power35
december 11, 2018, 14:11
201443 male Akbarov Ramazan Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 2005 1 pivovarovoleg2
july 10,, 21:24
110155 female Akbasheva Gulnaz Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1990 1 Powerlifter
may 19, 2015, 23:34
146720 male Akberov Rail Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1999 9 pivovarovoleg2
december 24, 2016, 21:12
150002 male Anisimov Stepan Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1984 1 Power35
march 27, 2017, 12:14
190533 male Asudullin Eduard Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1981 1 Power35
december 11, 2018, 14:11
198963 female Atamanova Olga Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1979 1 Power35
may 31,, 18:26
189227 male Ataullov Rustem Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1982 2 Power35
november 13, 2018, 3:12
143804 male Atlasov Valeriy Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1999 2 Powerlifter
november 16, 2016, 10:46
86815 male Avzalov Niyaz Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1996 4 1 Pete Kravtsov
march 18, 2014, 18:50
154223 male Bagautdinov Rif Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1991 1 Power35
may 11, 2017, 23:10
128411 male Baldin Vladimir Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1995 1 pivovarovoleg2
march 21, 2016, 23:34
86818 male Bariev Radik Russia, Respublika Tatarstan, Naberezhnie Chelny 1986 2 Pete Kravtsov
march 18, 2014, 18:50