Search competitions

Respublika Udmurtskaya:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
17335 male Abashev Boris Russia, Respublika Udmurtskaya, Glazov 1979 4
189209 female Abasheva Alena Russia, Izhevsk 1990 1 Power35
yesterday, 0:26
145115 male Adilkhanov Rinat Russia, Respublika Udmurtskaya, Votkinsk 1984 2 shocoman
december 5, 2016, 21:13
44274 male Adnakulov Evgeniy Russia, Izhevsk 1989 1 kadet
october 10, 2010, 12:56
28040 female Akhmetgaleeva Liliya Russia, Izhevsk 1986 2
166324 male Alekseev Fedor Russia, Izhevsk 1989 1 pivovarovoleg2
november 27, 2017, 23:46
14629 female Alekseeva Anna Russia, Izhevsk 1976 8
148336 male Ali-Zade Ruslan Russia, Izhevsk 1999 1 Pete Kravtsov
february 3, 2017, 23:15
17969 male Andreev Sergey Russia, Izhevsk 1989 3
166304 female Andreeva Inga Russia, Izhevsk 1986 1 pivovarovoleg2
november 27, 2017, 23:46
187543 female Anikaeva Svetlana Russia, Izhevsk 1975 1 Power35
october 26,, 3:46
15426 female Anisimova Olga Russia, Respublika Udmurtskaya, Mozhga 1970 1
27447 female Anisimova Tatyana Russia, Respublika Udmurtskaya, Glazov 1983 1
166310 female Ankudinova Elizaveta Russia, Respublika Udmurtskaya, Votkinsk 1999 2 pivovarovoleg2
november 27, 2017, 23:46
159512 male Ardashev Oleg Russia, Izhevsk 1975 2 powerlifter8
july 28, 2017, 2:25
27363 male Ardyshev Mikhail Russia, Respublika Udmurtskaya 1982 1
27435 female Arslanova Rezeda Russia, Izhevsk 1982 3
15314 female Artemeva Olga Russia, Izhevsk 1977 2
5906 male Artemyev Igor Russia, Respublika Udmurtskaya, Glazov 1971 42 54 4
5907 male Artemyev Oleg Russia, Respublika Udmurtskaya, Glazov 1971 44 59 4