Search competitions

Permskiy Kray:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
100768 female Zapolskikh Kseniya Russia, Permskiy Kray, Dobryanka 1997 3 Pete Kravtsov
december 25, 2014, 23:02
35508 male Zaporozhan Dmitriy Russia, Permskiy Kray, Chusovoy 1986 3
166353 male Zasorin Aleksey Russia, Permskiy Kray, Chaykovskiy 1996 3 MMM
november 28, 2017, 7:50
109905 female Zavyalova Alena Russia, Perm 1975 1 Pete Kravtsov
may 19, 2015, 0:04
94816 female Zavyalova Anna Russia, Perm 1975 25 Pete Kravtsov
august 13, 2014, 21:07
99552 male Zaytsev Dmitriy Russia, Perm 1984 2 Pete Kravtsov
december 4, 2014, 21:42
125549 male Zaytsev Vladimir Russia, Perm 1984 1 MMM
february 9, 2016, 12:35
65226 female Zebzeeva Nadezhda Russia, Permskiy Kray, Solikamsk 1992 1
september 26, 2012, 14:33
166365 male Zelenin Grigoriy Russia, Perm 2001 1 MMM
november 28, 2017, 9:12
128635 male Zelenin Nikolay Russia, Perm 1985 6 Pete Kravtsov
march 25, 2016, 18:16
34850 male Zentsov Sergey Russia, Permskiy Kray, Nytva 1976 2
33008 male Zhakov Valeriy Russia, Permskiy Kray, Kungur 1987 1
86230 female Zhakova Lyudmila Russia, Permskiy Kray, Ilinskiy 1967 1 MMM
march 6, 2014, 11:05
105961 male Zhbanov Daniil Russia, Permskiy Kray, Krasnokamsk 1999 8 MMM
april 1, 2015, 13:42
160677 female Zhbanova Ekaterina Russia, Permskiy Kray, Krasnokamsk 1976 5 Pete Kravtsov
september 1, 2017, 18:55
106202 male Zhebelev Andrey Russia, Permskiy Kray, Kungur 1962 9 Pete Kravtsov
april 3, 2015, 3:21
138047 male Zhelnin Aleksey Russia, Permskiy Kray, Dobryanka 1975 3 Pete Kravtsov
august 22, 2016, 5:38
159560 male Zhelnin Vladimir Russia, Perm 1949 2 powerlifter8
july 29, 2017, 0:26
141226 male Zhelonkin Vladimir Russia, Permskiy Kray, Berezniki 1971 3 Pete Kravtsov
october 21, 2016, 4:15
170034 male Zhemchuzhnikov Stepan Russia, Perm 1994 1 MMM
january 12,, 9:09