Search competitions

Nizhegorodskaya oblast:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
178637 female Abbyasova Alsu Russia, Nizhegorodskaya oblast, Sergach 2003 1 Pete Kravtsov
may 13, 2018, 5:26
156691 male Abdullin Rashid Russia, Nizhegorodskaya oblast, Balakhna 2000 1 Pete Kravtsov
june 21, 2017, 4:28
38681 male Abramov Aleksey Russia, Nizhniy Novgorod 1989 8
july 14, 2010, 18:29
190322 male Abramov Aleksey Russia, Nizhniy Novgorod 1974 1 Power35
december 5, 2018, 2:55
17941 male Abramov Roman Russia, Nizhniy Novgorod 1987 2
118812 female Abramova Mariya Russia, Nizhegorodskaya oblast, Shatki 1990 3 chemist
november 9, 2015, 12:48
102213 male Adameyko Semen Russia, Nizhegorodskaya oblast, Navashino 1999 3 Pete Kravtsov
february 6, 2015, 21:18
111394 male Afanasyev Gordey Russia, Nizhniy Novgorod 1994 1 Pete Kravtsov
june 10, 2015, 4:32
136420 male Afonin Georgiy Russia, Nizhegorodskaya oblast, Dzerzhinsk 1988 3 Pete Kravtsov
june 23, 2016, 5:38
52259 male Afonin Oleg Russia, Nizhegorodskaya oblast 1960 1 kadet
july 4, 2011, 6:50
124812 male Agapov Evgeniy Russia, Nizhegorodskaya oblast, Navashino 1996 1 maslov
january 22, 2016, 10:41
136426 male Agapov Maksim Russia, Nizhegorodskaya oblast, Chkalovsk 2001 2 Pete Kravtsov
june 23, 2016, 5:38
114959 male Ageev Evgeniy Russia, Nizhegorodskaya oblast, Kstovo 1991 1 Pete Kravtsov
august 31, 2015, 21:41
114958 male Ageev Maksim Russia, Nizhegorodskaya oblast, Kstovo 1999 2 Pete Kravtsov
august 31, 2015, 21:41
108685 female Ageeva Ekaterina Russia, Nizhegorodskaya oblast, Shatki 2000 11 1 Pete Kravtsov
april 27, 2015, 21:06
144628 male Agrba Mikhail Russia, Nizhniy Novgorod 1989 1 Powerlifter
november 27, 2016, 15:01
92745 male Akar Tolgakhan Russia, Nizhegorodskaya oblast, Bogorodsk 1995 1 Pete Kravtsov
june 28, 2014, 3:33
156698 male Akatov Sergey Russia, Nizhniy Novgorod 1995 2 Pete Kravtsov
june 21, 2017, 4:28
144640 female Akimkina Yuliya Russia, Nizhniy Novgorod 1982 5 1 Powerlifter
november 27, 2016, 15:01
20531 male Akimov Valeriy Russia, Nizhniy Novgorod 1947 5