Search competitions

Nizhegorodskaya oblast:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
118793 male Abdusalamov Abdulmazhid Russia, Nizhniy Novgorod 1989 1 chemist
november 9, 2015, 13:44
38681 male Abramov Aleksey Russia, Nizhniy Novgorod 1989 7
july 14, 2010, 19:29
17941 male Abramov Roman Russia, Nizhniy Novgorod 1987 2
118812 female Abramova Mariya Russia, Nizhegorodskaya oblast, Shatki 1990 3 chemist
november 9, 2015, 13:48
102213 male Adameyko Semen Russia, Nizhegorodskaya oblast, Navashino 1999 3 Pete Kravtsov
february 6, 2015, 22:18
111394 male Afanasyev Gordey Russia, Nizhniy Novgorod 1994 1 Pete Kravtsov
june 10, 2015, 5:32
136420 male Afonin Georgiy Russia, Nizhegorodskaya oblast, Dzerzhinsk 1988 1 Pete Kravtsov
june 23, 2016, 6:38
52259 male Afonin Oleg Russia, Nizhegorodskaya oblast 1960 1 kadet
july 4, 2011, 7:50
124812 male Agapov Evgeniy Russia, Nizhegorodskaya oblast, Navashino 1996 1 maslov
january 22, 2016, 11:41
136426 male Agapov Maksim Russia, Nizhegorodskaya oblast, Chkalovsk 2001 1 Pete Kravtsov
june 23, 2016, 6:38
114959 male Ageev Evgeniy Russia, Nizhegorodskaya oblast, Kstovo 1991 1 Pete Kravtsov
august 31, 2015, 22:41
114958 male Ageev Maksim Russia, Nizhegorodskaya oblast, Kstovo 1999 2 Pete Kravtsov
august 31, 2015, 22:41
108685 female Ageeva Ekaterina Russia, Nizhegorodskaya oblast, Shatki 2000 7 1 Pete Kravtsov
april 27, 2015, 22:06
144628 male Agrba Mikhail Russia, Nizhniy Novgorod 1989 1 Powerlifter
november 27, 2016, 16:01
92745 male Akar Tolgakhan Russia, Nizhegorodskaya oblast, Bogorodsk 1995 1 Pete Kravtsov
june 28, 2014, 4:33
144640 female Akimkina Yuliya Russia, Nizhniy Novgorod 1982 2 Powerlifter
november 27, 2016, 16:01
20531 male Akimov Valeriy Russia, Nizhniy Novgorod 1947 5
37383 female Akimova Olga Russia, Nizhniy Novgorod 1987 4
16779 female Akimova Tatyana Russia, Nizhegorodskaya oblast 1980 1
111392 male Akopdzhanyan Erik Russia, Nizhniy Novgorod 1996 2 Pete Kravtsov
june 10, 2015, 5:32