Search competitions

Zhytomyr Oblast:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
91596 male Lisovskiy Maksim Ukraine, Zhytomyr Oblast, Gorodnitsa 1990 2 Pete Kravtsov
may 30, 2014, 3:12
100507 female Lisyuk Mariya Ukraine, Zhytomir 1993 4 Pete Kravtsov
december 24, 2014, 21:57
71263 male Litvinenko Denis Ukraine, Zhytomyr Oblast, Novograd-Volynsky 1992 3 Pete Kravtsov
february 28, 2013, 18:28
82147 male Litvinov Vitaliy Ukraine, Zhytomyr Oblast, Novograd-Volynsky 1998 9 2 Pete Kravtsov
november 27, 2013, 19:28
144343 male Lozko Oleksandr Ukraine, Zhytomir 1987 1 Pete Kravtsov
november 26, 2016, 1:34
91575 male Lukasevich Evgen Ukraine, Zhytomyr Oblast, Ovruch 1996 1 Pete Kravtsov
may 30, 2014, 3:11
82152 male Lukasevich Evgen Ukraine, Zhytomir 1995 4 Pete Kravtsov
november 27, 2013, 21:40
91588 male Lukasevich Evgen Ukraine, Zhytomyr Oblast, Novograd-Volynsky 1998 1 Pete Kravtsov
may 30, 2014, 3:11
103162 male Lukashishin Vyacheslav Ukraine, Zhytomyr Oblast, Chizhovka 1995 8 Pete Kravtsov
february 20, 2015, 20:05
118969 male Lungu Oleg Ukraine, Zhytomyr Oblast, Malin 1972 17 Pete Kravtsov
november 12, 2015, 0:04
125878 male Lutsishin Dmitro Ukraine, Zhytomir 1993 2 Pete Kravtsov
february 19, 2016, 22:13
169795 male Lvov Vitaliy Ukraine, Zhytomir 1978 1 k_i_k_o_s
january 2, 2018, 22:08
176602 male Lvovich Evgeniy Ukraine, Zhytomyr Oblast, Berdichev 1996 2 k_i_k_o_s
may 5, 2018, 8:16
71247 male Makarchuk Denis Ukraine, Zhytomir 1996 4 Pete Kravtsov
february 28, 2013, 18:28
72121 male Makarchuk Timur Ukraine, Zhytomir 1993 2 Коцага Вадим
april 8, 2013, 8:54
98122 male Makarevich Vladislav Ukraine, Zhytomir 2000 8 9638
november 4, 2014, 23:41
71283 male Maksimov Andrey Ukraine, Zhytomir 1988 1 Pete Kravtsov
february 28, 2013, 18:30
148848 male Malina Volodimir Ukraine, Zhytomyr Oblast, Malin 1996 1 Pete Kravtsov
march 2, 2017, 16:04
103135 male Marchenko Ruslan Ukraine, Zhytomyr Oblast, Malin 1989 4 Pete Kravtsov
february 20, 2015, 19:56
72130 male Martinyuk Kirilo Ukraine, Zhytomir 1982 1 Коцага Вадим
april 8, 2013, 8:54