Search competitions

Zhytomyr Oblast:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
106140 male Levitskiy Oleg Ukraine, Zhytomyr Oblast, Malin 1998 1 Pete Kravtsov
april 2, 2015, 15:59
125873 female Levkivska Oleksandra Ukraine, Zhytomyr Oblast, Novoguyvinskoye 1994 5 1 Pete Kravtsov
february 19, 2016, 22:13
71249 male Levytskyy Gennadiy Ukraine, Zhytomir 1980 1 Pete Kravtsov
february 28, 2013, 18:28
125897 male Leyzo Sergiy Ukraine, Zhytomyr Oblast, Novograd-Volynsky 1998 1 Pete Kravtsov
february 19, 2016, 22:14
125890 male Liberda Mikhaylo Ukraine, Zhytomyr Oblast, Novograd-Volynsky 1996 1 Pete Kravtsov
february 19, 2016, 22:13
108613 male Lipushanskiy Andriy Ukraine, Zhytomyr Oblast, Berdichev 1989 1 Pete Kravtsov
april 27, 2015, 16:13
121371 male Lischuk Vitaliy Ukraine, Zhytomir 2003 1 9638
december 9, 2015, 14:07
91596 male Lisovskiy Maksim Ukraine, Zhytomyr Oblast, Gorodnitsa 1990 2 Pete Kravtsov
may 30, 2014, 3:12
100507 female Lisyuk Mariya Ukraine, Zhytomir 1993 4 Pete Kravtsov
december 24, 2014, 21:57
71263 male Litvinenko Denis Ukraine, Zhytomyr Oblast, Novograd-Volynsky 1992 3 Pete Kravtsov
february 28, 2013, 18:28
82147 male Litvinov Vitaliy Ukraine, Zhytomyr Oblast, Novograd-Volynsky 1998 9 2 Pete Kravtsov
november 27, 2013, 19:28
144343 male Lozko Oleksandr Ukraine, Zhytomir 1987 1 Pete Kravtsov
november 26, 2016, 1:34
91575 male Lukasevich Evgen Ukraine, Zhytomyr Oblast, Ovruch 1996 1 Pete Kravtsov
may 30, 2014, 3:11
82152 male Lukasevich Evgen Ukraine, Zhytomir 1995 4 Pete Kravtsov
november 27, 2013, 21:40
91588 male Lukasevich Evgen Ukraine, Zhytomyr Oblast, Novograd-Volynsky 1998 1 Pete Kravtsov
may 30, 2014, 3:11
103162 male Lukashishin Vyacheslav Ukraine, Zhytomyr Oblast, Chizhovka 1995 8 Pete Kravtsov
february 20, 2015, 20:05
118969 male Lungu Oleg Ukraine, Zhytomyr Oblast, Malin 1972 23 Pete Kravtsov
november 12, 2015, 0:04
125878 male Lutsishin Dmitro Ukraine, Zhytomir 1993 2 Pete Kravtsov
february 19, 2016, 22:13
169795 male Lvov Vitaliy Ukraine, Zhytomir 1978 1 k_i_k_o_s
january 2, 2018, 22:08
176602 male Lvovich Evgeniy Ukraine, Zhytomyr Oblast, Berdichev 1996 2 k_i_k_o_s
may 5, 2018, 8:16