Search competitions

Zakarpattia Oblast:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
22004 female Ach Lyubov Ukraine, Zakarpattia Oblast, Vinogradov 1982 3
22343 male Akhmedov Azik Ukraine, Zakarpattia Oblast, Vinogradov 1979 1
22763 male Alferov Sergey Ukraine, Zakarpattia Oblast, Mukachevo 1989 1
143443 male Andruschenko Vasil Ukraine, Zakarpattia Oblast, Svalyava 1974 4 Pete Kravtsov
november 9, 2016, 4:47
71152 male Anikeev Dmytro Ukraine, Uzhgorod 1992 5 4 1 valeriy86
february 24, 2013, 22:01
57690 male Babichenko Andrian Ukraine, Zakarpattia Oblast, Mukachevo 1995 10 Pete Kravtsov
december 18, 2011, 19:49
19413 male Babiy Veniamin Ukraine, Zakarpattia Oblast, Mukachevo 1989 9 4 1
22111 male Baev Aleksandr Ukraine, Zakarpattia Oblast, Velikiy Berezniy 1981 1
129441 male Balog Otto Ukraine, Uzhgorod 1983 3 Коцага Вадим
april 4, 2016, 0:05
90133 female Ban Elizaveta Ukraine, Zakarpattia Oblast 1990 9638
may 12, 2014, 14:01
22238 male Bannik Mykhaylo Ukraine, Zakarpattia Oblast, Vinogradov 1973 1
81082 male Bershadskyy Oleksandr Ukraine, Uzhgorod 1990 1 valeriy86
november 1, 2013, 14:12
47075 male Betsa Aleksandr 1983 1 valeriy86
march 5, 2011, 23:07
89608 male Bezhinets Yuriy Ukraine, Uzhgorod 1974 Коцага Вадим
april 29, 2014, 13:07
91249 male Bezhynets Yuriy Ukraine, Uzhgorod 1974 1 Коцага Вадим
may 23, 2014, 12:53
112727 male Bilyak Dmitro Ukraine, Zakarpattia Oblast, Hust 1994 5 Коцага Вадим
june 30, 2015, 16:30
22774 male Bisaga Konstantin Ukraine, Zakarpattia Oblast, Mukachevo 1988 1
107674 male Botosh Milan Ukraine, Zakarpattia Oblast, Mukachevo 1998 2 9638
april 15, 2015, 15:15
22977 male Braga Aleksandr Ukraine, Zakarpattia Oblast, Mukachevo 1947 3
21869 male Brovdy Yuriy Ukraine, Zakarpattia Oblast, Vinogradov 1979 3