Search competitions

Zaporizhia Oblast:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
59104 male Ledovskyy Kostyantyn Ukraine, Zaporozhye 1986 1 valeriy86
march 9, 2012, 13:06
120605 male Lefler Valeriy Ukraine, Zaporozhye 1985 6 Pete Kravtsov
november 27, 2015, 0:13
57646 female Levada Yuliya Ukraine, Zaporozhye 1992 2 1 Pete Kravtsov
december 16, 2011, 22:42
43570 male Likhusha Artem Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1983 1 Pete Kravtsov
september 19, 2010, 16:42
176472 male Linnik Maksim Ukraine, Zaporizhia Oblast, Polohy 2002 16 Pete Kravtsov
may 4, 2018, 21:39
87975 male Litus Illya Ukraine, Zaporizhia Oblast, Berdyansk 1997 1 9638
april 16, 2014, 14:41
22376 male Litus Ruslan Ukraine, Zaporizhia Oblast, Berdyansk 1977 1
134392 male Litvinenko Andriy Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1997 1 Коцага Вадим
may 29, 2016, 22:26
19340 male Litvinets Yevgen Ukraine, Zaporizhia Oblast, Berdyansk 1982 7 1
138209 male Loboda Oleg Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1973 1 vsotnik
august 27, 2016, 17:01
176350 male Loginov Denis Ukraine, Zaporozhye 1990 4 Pete Kravtsov
may 3, 2018, 2:04
48014 male Logvinenko Konstantin Ukraine, Zaporozhye 1991 Pete Kravtsov
april 3, 2011, 12:50
48080 male Logvinenko Kostyantin Ukraine, Zaporozhye 1991 6 Pete Kravtsov
april 6, 2011, 13:45
38072 male Logvinovskiy Stanislav Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1992 1
23076 female Logvynenko Lina Ukraine, Zaporozhye 1981 2
37944 male Lomnitskiy Andriy Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1980 47 1
162238 male Lukashuk Viktor Ukraine, Zaporizhia Oblast, Energodar 1992 3 Гарфилд
october 13, 2017, 1:07
47039 male Lukashyn Viktor Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1975 3 valeriy86
march 4, 2011, 16:26
67476 male Lutsenko Vitaliy Ukraine, Zaporizhia Oblast, Polohy 1996 2 Pete Kravtsov
november 28, 2012, 14:06
185527 male Lysenko Anton Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1979 11 Pete Kravtsov
september 19, 2018, 23:58