Search competitions

Zaporizhia Oblast:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
63487 male Tkachenko Mykhaylo Ukraine, Zaporozhye 1998 3 Pete Kravtsov
june 29, 2012, 20:08
78277 male Tkachuk Anatoliy Ukraine, Zaporozhye 1983 1 Pete Kravtsov
september 9, 2013, 2:52
38181 male Totskiy Yuriy Ukraine, Zaporizhia Oblast, Polohy 1976 37 9 1
77866 male Tovstokhatko Olexiy Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1996 1
august 30, 2013, 19:10
32334 female Tretyak Anastasiya Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1991 1 1
106591 female Treyger Glafira Ukraine, Zaporozhye 1990 1 Pete Kravtsov
april 10, 2015, 0:32
21806 male Triskiba Ivan Ukraine, Zaporizhia Oblast, Berdyansk 1974 5
46824 male Trokhymchuk Maxym Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1981 13 4 Коцага Вадим
february 24, 2011, 17:26
43565 male Tsamiryan Tigran Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1990 1 Pete Kravtsov
september 19, 2010, 16:42
32384 male Tsekov Sergiy Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1971 6 1
155 male Tselyuryk Pavlo Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1963 32 7
51891 female Tselyuryk Svitlana Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1988 9 valeriy86
june 25, 2011, 23:25
171459 male Tsibulko Anton Ukraine, Zaporizhia Oblast, Polohy 2001 3 Pete Kravtsov
february 26, 2018, 20:08
158792 male Tsirik Denis Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 2001 7 vsotnik
july 9, 2017, 23:03
191665 male Tsiulko Anton Ukraine, Zaporizhia Oblast, Polohy 2001 1 Pete Kravtsov
january 11,, 7:00
57669 male Tsvigun Oleksandr Ukraine, Zaporizhia Oblast, Berdyansk 1992 5 Pete Kravtsov
december 16, 2011, 22:43
70900 male Tsygankov Artem Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1991 3 Pete Kravtsov
february 9, 2013, 16:32
89593 male Tverdokhlib Evgen Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1992 1 Коцага Вадим
april 29, 2014, 12:07
67408 male Tymofeev Igor Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1971 30 Pete Kravtsov
november 27, 2012, 19:07
89597 male Tyurnikov Oleksandr Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1983 12 Коцага Вадим
april 29, 2014, 12:07