Search competitions

Zaporizhia Oblast:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
106545 female Usova Natalya Ukraine, Zaporozhye 1989 2 Pete Kravtsov
april 8, 2015, 23:23
32352 male Uvarov Dmytro Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1993 6 1
59066 male Vakulenko Oleksandr Ukraine, Zaporozhye 1995 1 valeriy86
march 9, 2012, 3:31
65643 male Varenya Oleksandr Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1990 11 Pete Kravtsov
october 13, 2012, 11:16
135575 male Vasilenko Andriy Ukraine, Zaporozhye 1957 1 Pete Kravtsov
june 12, 2016, 21:44
87174 male Vasilev Anton Ukraine, Zaporozhye 1992 1 Коцага Вадим
april 1, 2014, 17:42
84161 male Vasilyev Anton Ukraine, Zaporozhye 1992 2 Коцага Вадим
december 22, 2013, 14:47
87010 male Vasylenko Maxym Ukraine, Zaporozhye 1989 2 Pete Kravtsov
march 21, 2014, 3:51
138220 male Velchev Andrey Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1973 1 vsotnik
august 27, 2016, 17:01
104557 male Vidloga Denis Ukraine, Zaporizhia Oblast, Dneprorudnoe 1997 1 Pete Kravtsov
march 12, 2015, 19:39
157189 male Viktorov Dmitro Ukraine, Zaporozhye 1999 2 Pete Kravtsov
june 27, 2017, 6:36
22829 male Vinogradskiy Oleksandr Ukraine, Zaporizhia Oblast, Berdyansk 1992 7
134395 male Visloguzov Dmitro Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1986 1 Коцага Вадим
may 29, 2016, 22:26
134407 male Vitko Vladislav Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 2001 7 Коцага Вадим
may 29, 2016, 22:42
157173 female Vlasova-Deriglazova Olena Ukraine, Zaporozhye 1980 1 1 Pete Kravtsov
june 27, 2017, 6:36
63714 male Volkov Anatoliy Ukraine, Zaporozhye 1983 1 Pete Kravtsov
july 3, 2012, 19:08
2449 male Voroshylin Roman Ukraine, Zaporizhia Oblast, Berdyansk 1983 41 42 8 4
39355 male Voytov Igor Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1983 1
july 20, 2010, 14:22
51900 male Voznyuk Artem Ukraine, Zaporizhia Oblast, Melitopol 1991 2 valeriy86
june 25, 2011, 23:31
171461 male Vyazovtsev Aleksandr Ukraine, Zaporizhia Oblast, Polohy 1972 4 Pete Kravtsov
february 26,, 20:08