Search competitions

Murmansk Oblast BP Champuionships:Men EQ

 PlLifterBYFromBody wtBP1BP2BP3BPW
Category 59 kg
1Trotsenko Dmitriy1989Safonovo58.459510010510591.75
Category 66 kg
1Kiselev Ilya1994Murmansk64.04135135140135108.71
Category 74 kg
1Lauskis Aleksey1999Severomorsk72.85135145145105.48
2Bozheskov Kirill1990Severomorsk72.45127.5132.5147.5132.596.77
3Kukhkh Sergey1992Apatity71.1511012012012088.82
Category 93 kg
1Gudin Anatoliy1990Severomorsk91.35225235235235
148.91
2Kravchenko Nikolay1985Severomorsk89.20170180230230147.50
3Petukhov Pavel1982Kandalaksha91.05195205207.5207.5131.70
4Matveev Robert1973Kandalaksha88.60195200205200128.72
5Zhabinskiy Sergey1994Murmansk88.00195195210195125.95
6Onufriychuk Andrey1987Murmansk92.25160160170160100.90
7Kuzmin Igor1988Murmansk89.60150155157.5157.5100.78
Category 105 kg
Gorshkov Ilya1989Murmansk95.25210210210
Category 120 kg
1Kotov Vadim1992Severomorsk118.90260270270260149.80
Kryakkiev Aleksandr1987Olenegorsk116.00225225225
Category +120 kg
1Stepakov Aleksandr1994Monchegorsk160.00240250260250137.05

Best lifters

1 Kotov Vadim 149.80 260 @ 118.90
2 Gudin Anatoliy 148.91 235 @ 91.35
3 Kravchenko Nikolay 147.50 230 @ 89.20
4 Stepakov Aleksandr 137.05 250 @ 160.00
5 Petukhov Pavel 131.70 207.5 @ 91.05
6 Matveev Robert 128.72 200 @ 88.60
7 Zhabinskiy Sergey 125.95 195 @ 88.00
8 Kiselev Ilya 108.71 135 @ 64.04
9 Lauskis Aleksey 105.48 145 @ 72.85
10 Onufriychuk Andrey 100.90 160 @ 92.25