Search competitions

Open Championship of Nabereznue Chelny (Bench Press)

 PlLifterGenderWt clsAge clsBYFromBody wtBP1BP2BP3BPWTeamCoach
1Minnegulov Ayratmale93O1985Naberezhnie Chelny92.20220235235235148.2412Демушкин С.А.
1Vlasov Pavelmale66O2001Naberezhnie Chelny65.2011011512012095.1812Коткова Л.Ю.
3Minemullin Amirmale66O2004Naberezhnie Chelny64.10859092.592.574.438Коткова Л.Ю.
2Fassakhov Aynurmale74O1997Naberezhnie Chelny67.90130137.5140140107.449Коткова Л.Ю.
1Sadykov Rafaelmale74O1994Naberezhnie Chelny73.70225235245225162.3112Красильников А.А.
3Burtasov Dmitriymale83O1973Naberezhnie Chelny81.20165170172.5165111.618Красильников А.А.
Bashmachnikov Mikhailmale93O1999Naberezhnie Chelny0Красильников А.А.
2Rolik Georgiymale66O2001Naberezhnie Chelny64.60959510510583.939Мишуков П.М., Коткова Л.Ю.
1Sosyuk Evgeniymale105O1977Naberezhnie Chelny103.80205215227.5215129.0012Роенко Е.В.
2Akberov Railmale83O1999Naberezhnie Chelny81.10170182.5185170115.079Рыженков А.А.
1Miftakhov Niyazmale83O1967Kazan83.00185195205205136.8412Самостоятельно
2Khusainov Ruslanmale93O1986Kazan92.50165175180175110.229Самостоятельно

Best lifters

Men
Open
1 Sadykov Rafael 162.31 225 @ 73.70
2 Minnegulov Ayrat 148.24 235 @ 92.20
3 Miftakhov Niyaz 136.84 205 @ 83.00
4 Sosyuk Evgeniy 129.00 215 @ 103.80
5 Akberov Rail 115.07 170 @ 81.10
6 Burtasov Dmitriy 111.61 165 @ 81.20
7 Khusainov Ruslan 110.22 175 @ 92.50
8 Fassakhov Aynur 107.44 140 @ 67.90
9 Vlasov Pavel 95.18 120 @ 65.20
10 Rolik Georgiy 83.93 105 @ 64.60