Search competitions

Open championship "Region 24":BP SOFT EQ standart

 PlLifterAge clsBYFromBody wtBP1BP2BP3BPG
Men
Category 82.5 kg
1Roslyakov SergeyO1986Krasnoyarsk82.10210220220220142.27
1Dvurechenskiy VladimirM11977Krasnoyarsk80.10150165177.5165108.45
Category 90 kg
1Nikolaev VitaliyO1982Krasnoyarsk89.90232.5242.5252.5252.5154.58
2Verkhoturov AlekseyO1983Krasnoyarsk83.20200210225225144.25
Category 110 kg
1Matyushov ValentinT1998Krasnoyarsk101.9014015516515589.42
1Babaev SamirO1987Krasnoyarsk108.60170180195195110.08

Best lifters

Men
Open
1 Nikolaev Vitaliy 154.58 252.5 @ 89.90
2 Verkhoturov Aleksey 144.25 225 @ 83.20
3 Roslyakov Sergey 142.27 220 @ 82.10
4 Babaev Samir 110.08 195 @ 108.60
Masters
1 Dvurechenskiy Vladimir 108.45 165 @ 80.10
Teen/Sub-juniors
1 Matyushov Valentin 89.42 155 @ 101.90