Search competitions

Open masterful tournament "Nevsky Fight":BP soft standart

Best lifters

Men
Open
1 Kholodov Yuriy 170.24 300 @ 127.70
2 Vasilyev Evgeniy 165.22 245 @ 81.60
3 Karabanov Pavel 161.67 240 @ 81.75
4 Altukhov Aleksandr 120.83 200 @ 101.90