Search competitions

Kiyv chempionship 2018:BP PRO Raw

Best lifters

Men
Open
1 Bronishevskiy Oleksiy 134.06 210 @ 90.00
2 Valivashenko Aleksandr 124.59 190 @ 85.60
3 Solomakha Bogdan 123.44 190 @ 87.05
4 Chernish Oleksandr 122.42 205 @ 105.20
5 Elskiy Maksim 117.96 190 @ 95.40
6 Aksenchik Vadim 116.42 185 @ 92.65
7 Vorobey Bogdan 115.69 172.5 @ 82.35
8 Dragun Ruslan 112.58 167.5 @ 82.05
Masters
1 Rudnik Evgen 122.60 207.5 @ 108.60
2 Oleksiy Schotkin 101.02 147.5 @ 79.60
3 Servetskiy Yuriy 95.43 145 @ 85.05
Juniors
1 Solomakha Bogdan 123.44 190 @ 87.05
2 Nazarchuk Oleksiy 112.23 190 @ 108.70