12th Ukrainian Powerlifting Championships

Federation
Ukrainian Drug-Free Powerlifting Federation (UDFPF)
Location
Obukhov
Date
23 nov 2019
Number of participants
47
ID
61379
Views
82
Added by
Pete Kravtsov 27 nov 2019
Women
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points
Category 53 kg
1
Teslenko Nataliya O 1985 Ladyzhin 52.40 65.0
70.0
72.5
72.5
72.5
45.0
50.0
50.0
50.0
50.0
80.0
85.0
87.5
85.0
85.0
207.5
199.72
2
Mironova Svitlana O 1976 Yuzhnoukrainsk 53.10 50.0
57.5
60.0
60.0
60.0
27.5
32.5
35.0
32.5
32.5
55.0
60.0
65.0
65.0
65.0
157.5
149.96
1
Mironova Svitlana M1 1976 Yuzhnoukrainsk 53.10 50.0
57.5
60.0
60.0
60.0
27.5
32.5
35.0
32.5
32.5
55.0
60.0
65.0
65.0
65.0
157.5
152.66
Category 55.5 kg
1
Levitska Olga O 1987 Ivano-Frankovsk 53.50 82.5
90.0
95.0
95.0
95.0
40.0
45.0
47.5
45.0
45.0
95.0
95.0
97.5
97.5
97.5
237.5
224.72
Category 58.5 kg
1
Rutska Darya T1 2004 Obukhov 57.50 85.0
90.0
nt1 95.0
nt1 95.0
nt1 95.0
47.5
nt1 50.0
52.5
nt1 50.0
nt1 50.0
nt1 95.0
100.0
100.0
nt1 95.0
nt1 95.0
nt1 240.0
213.96
1
Bilinka Anna O 1991 Ladyzhin 56.90 82.5
87.5
90.0
90.0
90.0
52.5
55.0
57.5
57.5
57.5
105.0
110.0
115.0
115.0
115.0
262.5
236.07
2
Rutska Darya O 2004 Obukhov 57.50 85.0
90.0
95.0
95.0
95.0
47.5
50.0
52.5
50.0
50.0
95.0
100.0
100.0
95.0
95.0
240.0
213.96
2
Nakonechna Nataliya O 1985 Ladyzhin 56.80 85.0
92.5
95.0
92.5
92.5
45.0
50.0
52.5
52.5
52.5
85.0
92.5
95.0
92.5
92.5
237.5
213.89
3
Nakonechna Nataliya O 1985 Ladyzhin 56.80 85.0
92.5
95.0
92.5
92.5
45.0
50.0
52.5
52.5
52.5
85.0
92.5
95.0
92.5
92.5
237.5
213.89
Category 63 kg
1
Benni Oleksandra O 1985 Belgorod-Dnestrovskiy 62.40 110.0
115.5
n 120.0
n 120.0
n 120.0
65.0
70.5
n 72.5
n 72.5
n 72.5
125.0
130.0
135.0
135.0
135.0
327.5
272.61
2
Gavrilenko Olga O 1984 Obukhov 63.00 85.0
90.0
95.0
90.0
90.0
45.0
47.5
50.0
50.0
50.0
90.0
95.0
100.0
100.0
100.0
240.0
198.17
Category 70 kg
1
Zhizhkun Katerina J 1998 Kyiv 67.10 95.0
105.0
nj 115.0
nj 115.0
nj 115.0
72.5
nj 77.5
83.0
nj 77.5
nj 77.5
105.0
115.0
125.0
125.0
125.0
nj 317.5
248.51
1
Zhizhkun Katerina O 1998 Kyiv 67.10 95.0
105.0
115.0
115.0
115.0
72.5
77.5
83.0
77.5
77.5
105.0
115.0
125.0
125.0
125.0
317.5
248.51
Category 80 kg
1
Ershova Anna O 1978 Belgorod-Dnestrovskiy 73.70 132.5
132.5
135.5
132.5
132.5
67.5
70.0
75.0
70.0
70.0
130.0
130.0
130.0
130.0
332.5
242.99
2
Kovalova Olena O 1975 Odessa 73.50 65.0
72.5
82.5
72.5
72.5
40.0
45.0
47.5
45.0
45.0
100.0
110.0
115.0
110.0
110.0
227.5
166.58
1
Ershova Anna M1 1978 Belgorod-Dnestrovskiy 73.70 132.5
132.5
135.5
132.5
132.5
67.5
70.0
75.0
70.0
70.0
130.0
130.0
130.0
130.0
332.5
243.72
1
Kovalova Olena M2 1975 Odessa 73.50 65.0
72.5
82.5
72.5
72.5
40.0
45.0
47.5
45.0
45.0
100.0
110.0
115.0
110.0
110.0
227.5
171.74
Men
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points
Category 60 kg
1
Kireychuk Nazariy T1 2004 Obukhov 60.00 100.0
110.0
115.0
115.0
115.0
85.0
nt1 90.0
nt1 90.0
nt1 90.0
125.0
135.0
145.5
145.5
145.5
nt1 350.5
284.89
2
Antonov Ivan T1 2005 Yuzhnoukrainsk 56.40 80.0
90.0
95.0
90.0
90.0
50.0
57.5
57.5
50.0
50.0
90.0
95.0
100.0
100.0
100.0
240.0
208.32
1
Kireychuk Nazariy O 2004 Obukhov 60.00 100.0
110.0
115.0
115.0
115.0
85.0
90.0
90.0
90.0
125.0
135.0
145.5
145.5
145.5
350.5
284.89
2
Antonov Ivan O 2005 Yuzhnoukrainsk 56.40 80.0
90.0
95.0
90.0
90.0
50.0
57.5
57.5
50.0
50.0
90.0
95.0
100.0
100.0
100.0
240.0
208.32
Category 67.5 kg
1
Melnichenko Vitaliy T2 2003 Boguslav 64.40 110.0
115.0
120.0
120.0
120.0
70.0
80.0
85.0
85.0
85.0
150.0
160.0
170.0
160.0
160.0
365.0
276.67
2
Zavazhenko Maksim T2 2003 Obukhov 66.50 100.0
110.0
115.0
115.0
115.0
65.0
70.0
72.5
70.0
70.0
125.0
135.0
140.0
135.0
135.0
320.0
235.42
1
Dovgusha Denis T3 2001 Boguslav 63.80 110.0
115.0
120.0
115.0
115.0
65.0
70.0
75.0
75.0
75.0
160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
370.0
282.94
1
Dovgusha Denis O 2001 Boguslav 63.80 110.0
115.0
120.0
115.0
115.0
65.0
70.0
75.0
75.0
75.0
160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
370.0
282.94
2
Melnichenko Vitaliy O 2003 Boguslav 64.40 110.0
115.0
120.0
120.0
120.0
70.0
80.0
85.0
85.0
85.0
150.0
160.0
170.0
160.0
160.0
365.0
276.67
3
Kozirev Mikola O 1993 Belgorod-Dnestrovskiy 64.40 110.0
117.5
122.5
110.0
110.0
87.5
92.5
92.5
87.5
87.5
140.0
150.0
160.0
160.0
160.0
357.5
270.99
4
Zavazhenko Maksim O 2003 Obukhov 66.50 100.0
110.0
115.0
115.0
115.0
65.0
70.0
72.5
70.0
70.0
125.0
135.0
140.0
135.0
135.0
320.0
235.42
Category 75 kg
1
Kapitonenko Dmitro T3 2000 Obukhov 73.40 160.0
170.0
170.0
160.0
160.0
105.0
107.5
107.5
105.0
105.0
200.0
nt3 215.0
220.0
nt3 215.0
nt3 215.0
nt3 480.0
324.48
2
Klimenko Oleksandr T3 2001 Boguslav 75.00 140.0
150.0
160.0
160.0
160.0
100.0
110.0
115.0
115.0
115.0
180.0
190.0
200.0
190.0
190.0
465.0
308.99
1
Kapitonenko Dmitro O 2000 Obukhov 73.40 160.0
170.0
170.0
160.0
160.0
105.0
107.5
107.5
105.0
105.0
200.0
215.0
220.0
215.0
215.0
480.0
324.48
2
Klimenko Oleksandr O 2001 Boguslav 75.00 140.0
150.0
160.0
160.0
160.0
100.0
110.0
115.0
115.0
115.0
180.0
190.0
200.0
190.0
190.0
465.0
308.99
3
Belykh Dmytro O 1974 Obukhov 73.40 145.0
155.5
155.5
155.5
155.5
105.0
112.5
117.5
117.5
117.5
190.0
205.0
210.0
190.0
190.0
462.5
312.65
4
Myshko Ariy Arkadiy O 1945 Obukhov 74.40 115.0
125.0
115.0
115.0
70.0
75.0
75.0
75.0
115.0
120.0
125.5
125.5
125.5
315.5
210.97
5
Gladkikh Oleksandr O 1946 Boguslav 72.50 70.0
80.0
90.0
90.0
90.0
60.0
65.0
70.0
70.0
70.0
110.0
120.0
120.0
120.0
120.0
280.0
191.18
1
Belykh Dmytro M2 1974 Obukhov 73.40 145.0
155.5
nm2 155.5
nm2 155.5
nm2 155.5
105.0
112.5
117.5
117.5
117.5
190.0
205.0
210.0
190.0
190.0
462.5
327.66
1
Myshko Ariy Arkadiy M7 1945 Obukhov 74.40 115.0
125.0
115.0
115.0
70.0
75.0
75.0
75.0
115.0
120.0
nm7 125.5
nm7 125.5
nm7 125.5
nm7 315.5
439.25
2
Gladkikh Oleksandr M7 1946 Boguslav 72.50 70.0
80.0
90.0
90.0
90.0
60.0
65.0
70.0
70.0
70.0
110.0
120.0
120.0
120.0
120.0
280.0
397.66
1
Belykh Dmytro PFM 1974 Obukhov 73.40 145.0
155.5
155.5
155.5
155.5
105.0
112.5
117.5
117.5
117.5
190.0
205.0
210.0
190.0
190.0
462.5
312.65
Category 82.5 kg
1
Bartko Arsen T2 2003 Obukhov 81.00 115.0
125.0
130.0
125.0
125.0
90.0
90.0
97.5
90.0
90.0
130.0
145.0
150.0
150.0
150.0
365.0
228.96
2
Rudikh Anton T2 2003 Yuzhnoukrainsk 78.40 90.0
100.0
105.0
100.0
100.0
80.0
90.0
92.5
90.0
90.0
120.0
130.0
140.0
140.0
140.0
330.0
211.99
1
Kravchenko Volodimir T3 2001 Obukhov 82.50 130.0
170.0
170.0
170.0
170.0
90.0
115.0
115.0
90.0
90.0
180.0
215.0
222.5
222.5
222.5
482.5
298.81
1
Yali Oleksandr O 1991 Brovary 81.40 160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
105.0
110.0
115.0
115.0
115.0
180.0
195.0
205.0
205.0
205.0
500.0
312.55
2
Yakuschenko Sergiy O 1971 Nezhin 81.40 145.0
155.0
155.0
155.0
155.0
120.0
125.0
127.5
125.0
125.0
185.0
195.0
205.0
205.0
205.0
485.0
303.17
3
Kravchenko Volodimir O 2001 Obukhov 82.50 130.0
170.0
170.0
170.0
170.0
90.0
115.0
115.0
90.0
90.0
180.0
215.0
222.5
222.5
222.5
482.5
298.81
4
Shamkov Roman O 1990 Yuzhnoukrainsk 79.90 155.0
165.0
170.0
165.0
165.0
115.0
125.0
130.0
130.0
130.0
170.0
180.0
190.0
180.0
180.0
475.0
300.91
5
Ostrovskiy Oleksandr O 1953 Boguslav 77.00 130.0
140.0
145.0
145.0
145.0
80.0
85.0
85.0
85.0
140.0
150.0
160.0
160.0
160.0
390.0
253.93
6
Bartko Arsen O 2003 Obukhov 81.00 115.0
125.0
130.0
125.0
125.0
90.0
90.0
97.5
90.0
90.0
130.0
145.0
150.0
150.0
150.0
365.0
228.96
7
Rudikh Anton O 2003 Yuzhnoukrainsk 78.40 90.0
100.0
105.0
100.0
100.0
80.0
90.0
92.5
90.0
90.0
120.0
130.0
140.0
140.0
140.0
330.0
211.99
8
Turbal Vasil O 1948 Boguslav 82.40 90.0
100.0
110.0
110.0
110.0
85.0
95.0
95.0
95.0
95.0
110.0
120.0
130.0
120.0
120.0
325.0
201.44
-
Sapegin Oleksandr O 1990 Brovary 80.80 175.0
180.0
185.0
185.0
185.0
120.0
120.0
120.0
120.0
1
Yakuschenko Sergiy M2 1971 Nezhin 81.40 145.0
155.0
nm2 155.0
nm2 155.0
nm2 155.0
120.0
nm2 125.0
127.5
nm2 125.0
nm2 125.0
185.0
195.0
nm2 205.0
nm2 205.0
nm2 205.0
m2 485.0
338.64
1
Ostrovskiy Oleksandr M6 1953 Boguslav 77.00 130.0
140.0
145.0
145.0
145.0
80.0
85.0
85.0
85.0
140.0
150.0
160.0
160.0
160.0
390.0
500.24
1
Turbal Vasil M7 1948 Boguslav 82.40 90.0
100.0
110.0
110.0
110.0
85.0
95.0
95.0
95.0
95.0
110.0
120.0
130.0
120.0
120.0
325.0
416.97
Category 90 kg
1
Gorbunov Anatoliy T2 2003 Yuzhnoukrainsk 89.20 100.0
110.0
120.0
120.0
120.0
85.0
90.0
95.0
95.0
95.0
130.0
140.0
150.0
150.0
150.0
365.0
214.80
1
Vergelyuk Ivan O 1989 Ladyzhin 90.00 190.0
200.0
205.0
205.0
205.0
145.0
155.0
160.0
155.0
155.0
225.0
235.0
240.0
240.0
240.0
600.0
351.18
2
Apanovich Oleksandr O 1976 Kyiv 87.90 180.0
180.0
190.0
180.0
180.0
140.0
145.0
140.0
140.0
190.0
200.0
210.0
210.0
210.0
530.0
314.77
3
Tischenko Viktor O 1978 Boguslav 89.50 170.0
180.0
180.0
180.0
120.0
125.0
127.5
120.0
120.0
215.0
225.0
230.0
215.0
215.0
515.0
302.46
4
Lukyanchuk Andrey O 1987 Belgorod-Dnestrovskiy 87.80 145.0
145.0
155.0
155.0
155.0
130.0
137.5
137.5
130.0
130.0
180.0
190.0
205.0
205.0
205.0
490.0
291.21
5
Starkov Yuriy O 1947 Boguslav 84.20 140.0
140.0
150.0
150.0
150.0
100.0
105.0
110.0
105.0
105.0
205.0
215.0
220.0
220.0
220.0
475.0
290.08
6
Vasilev Oleksiy O 1957 Belgorod-Dnestrovskiy 88.10 110.0
120.0
125.0
125.0
125.0
90.0
95.0
100.5
100.5
100.5
130.0
140.0
145.0
145.0
145.0
370.0
219.41
7
Gorbunov Anatoliy O 2003 Yuzhnoukrainsk 89.20 100.0
110.0
120.0
120.0
120.0
85.0
90.0
95.0
95.0
95.0
130.0
140.0
150.0
150.0
150.0
365.0
214.80
1
Apanovich Oleksandr M1 1976 Kyiv 87.90 180.0
180.0
190.0
180.0
180.0
140.0
145.0
140.0
140.0
190.0
200.0
210.0
210.0
210.0
530.0
320.43
1
Tischenko Viktor M1 1978 Boguslav 89.50 170.0
180.0
180.0
180.0
120.0
125.0
127.5
120.0
120.0
215.0
225.0
230.0
215.0
215.0
515.0
303.37
3
Lukyanchuk Andrey M1 1987 Belgorod-Dnestrovskiy 87.80 145.0
145.0
155.0
155.0
155.0
130.0
137.5
137.5
130.0
130.0
180.0
190.0
205.0
205.0
205.0
490.0
291.21
1
Vasilev Oleksiy M5 1957 Belgorod-Dnestrovskiy 88.10 110.0
120.0
125.0
125.0
125.0
90.0
95.0
nm5 100.5
nm5 100.5
nm5 100.5
130.0
140.0
145.0
145.0
145.0
370.0
385.06
1
Starkov Yuriy M7 1947 Boguslav 84.20 140.0
140.0
nm7 150.0
nm7 150.0
nm7 150.0
100.0
nm7 105.0
110.0
nm7 105.0
nm7 105.0
205.0
215.0
nm7 220.0
nm7 220.0
nm7 220.0
nm7 475.0
602.21
1
Apanovich Oleksandr PFM 1976 Kyiv 87.90 180.0
180.0
190.0
180.0
180.0
140.0
145.0
140.0
140.0
190.0
200.0
210.0
210.0
210.0
530.0
314.77
Category 100 kg
1
Gavyada Yaroslav T2 2003 Boguslav 97.70 210.0
220.0
nt2 230.0
nt2 230.0
nt2 230.0
110.0
120.0
120.0
120.0
240.0
250.0
nt2 260.0
nt2 260.0
nt2 260.0
nt2 610.0
341.54
1
Kabalik Maksim J 1998 Boguslav 95.00 160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
120.0
125.0
130.0
125.0
125.0
200.0
210.0
210.0
200.0
200.0
505.0
286.74
1
Zaripov Rinat O 1970 Odessa 93.40 210.0
220.0
225.0
225.0
225.0
155.0
165.0
172.5
165.0
165.0
250.0
265.0
272.5
272.5
272.5
662.5
379.61
2
Gavyada Yaroslav O 2003 Boguslav 97.70 210.0
220.0
230.0
230.0
230.0
110.0
120.0
120.0
120.0
240.0
250.0
260.0
260.0
260.0
610.0
341.54
3
Kirilenko Sergiy O 1994 Ladyzhin 92.10 200.0
205.0
205.0
200.0
200.0
140.0
145.0
145.0
145.0
145.0
195.0
205.0
210.0
210.0
210.0
555.0
320.51
4
Kabalik Maksim O 1998 Boguslav 95.00 160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
120.0
125.0
130.0
125.0
125.0
200.0
210.0
210.0
200.0
200.0
505.0
286.74
5
Kovalenko Vladislav O 1994 Boguslav 98.60 160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
105.0
112.5
112.5
112.5
112.5
172.5
185.0
190.0
190.0
190.0
482.5
268.99
6
Prigun Oleksandr O 1982 Odessa 98.90 155.0
162.5
165.0
165.0
165.0
97.5
97.5
107.5
107.5
107.5
180.0
200.0
205.0
200.0
200.0
472.5
263.09
7
Medovschikov Evgen O 1987 Belgorod-Dnestrovskiy 93.90 135.0
145.0
145.0
145.0
145.0
90.0
95.0
102.5
102.5
102.5
190.0
200.0
210.0
200.0
200.0
447.5
255.70
1
Zaripov Rinat M2 1970 Odessa 93.40 210.0
220.0
nm2 225.0
nm2 225.0
nm2 225.0
155.0
nm2 165.0
172.5
nm2 165.0
nm2 165.0
250.0
265.0
nm2 272.5
nm2 272.5
nm2 272.5
nm2 662.5
434.28
1
Kabalik Maksim PFM 1998 Boguslav 95.00 160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
120.0
125.0
130.0
125.0
125.0
200.0
210.0
210.0
200.0
200.0
505.0
286.74
2
Kovalenko Vladislav PFM 1994 Boguslav 98.60 160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
105.0
112.5
112.5
112.5
112.5
172.5
185.0
190.0
190.0
190.0
482.5
268.99
Category 110 kg
1
Kukharuk Vitaliy O 1975 Kyiv 106.00 170.0
175.0
175.0
175.0
175.0
120.0
125.0
130.0
125.0
125.0
180.0
190.0
190.0
180.0
180.0
480.0
260.21
2
Chudak Evgeniy O 1975 Belgorod-Dnestrovskiy 109.30 180.0
185.0
190.0
190.0
190.0
120.0
125.0
125.0
120.0
120.0
165.0
170.0
175.0
170.0
170.0
480.0
257.90
1
Kukharuk Vitaliy M1 1975 Kyiv 106.00 170.0
175.0
175.0
175.0
175.0
120.0
125.0
130.0
125.0
125.0
180.0
190.0
190.0
180.0
180.0
480.0
268.27
2
Chudak Evgeniy M1 1975 Belgorod-Dnestrovskiy 109.30 180.0
185.0
190.0
190.0
190.0
120.0
125.0
125.0
120.0
120.0
165.0
170.0
175.0
170.0
170.0
480.0
265.90
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Teen 1
1
Rutska Darya nt1 240.0 57.50 213.96
Junior
1
Zhizhkun Katerina nj 317.5 67.10 248.51
Open
1
Benni Oleksandra 327.5 62.40 272.61
2
Zhizhkun Katerina 317.5 67.10 248.51
3
Ershova Anna 332.5 73.70 242.99
4
Bilinka Anna 262.5 56.90 236.07
5
Levitska Olga 237.5 53.50 224.72
6
Rutska Darya 240.0 57.50 213.96
7
Nakonechna Nataliya 237.5 56.80 213.89
8
Nakonechna Nataliya 237.5 56.80 213.89
9
Teslenko Nataliya 207.5 52.40 199.72
10
Gavrilenko Olga 240.0 63.00 198.17
Masters 1
1
Ershova Anna 332.5 73.70 243.72
2
Mironova Svitlana 157.5 53.10 152.66
Masters 2
1
Kovalova Olena 227.5 73.50 171.74
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen 1
1
Kireychuk Nazariy nt1 350.5 60.00 284.89
2
Antonov Ivan 240.0 56.40 208.32
Teen 2
1
Gavyada Yaroslav nt2 610.0 97.70 341.54
2
Melnichenko Vitaliy 365.0 64.40 276.67
3
Zavazhenko Maksim 320.0 66.50 235.42
4
Bartko Arsen 365.0 81.00 228.96
5
Gorbunov Anatoliy 365.0 89.20 214.80
6
Rudikh Anton 330.0 78.40 211.99
Teen 3
1
Kapitonenko Dmitro nt3 480.0 73.40 324.48
2
Klimenko Oleksandr 465.0 75.00 308.99
3
Kravchenko Volodimir 482.5 82.50 298.81
4
Dovgusha Denis 370.0 63.80 282.94
Junior
1
Kabalik Maksim 505.0 95.00 286.74
Open
1
Zaripov Rinat 662.5 93.40 379.61
2
Vergelyuk Ivan 600.0 90.00 351.18
3
Gavyada Yaroslav 610.0 97.70 341.54
4
Kapitonenko Dmitro 480.0 73.40 324.48
5
Kirilenko Sergiy 555.0 92.10 320.51
6
Apanovich Oleksandr 530.0 87.90 314.77
7
Belykh Dmytro 462.5 73.40 312.65
8
Yali Oleksandr 500.0 81.40 312.55
9
Klimenko Oleksandr 465.0 75.00 308.99
10
Yakuschenko Sergiy 485.0 81.40 303.17
Masters 1
1
Apanovich Oleksandr 530.0 87.90 320.43
2
Tischenko Viktor 515.0 89.50 303.37
3
Lukyanchuk Andrey 490.0 87.80 291.21
4
Kukharuk Vitaliy 480.0 106.00 268.27
5
Chudak Evgeniy 480.0 109.30 265.90
Masters 2
1
Zaripov Rinat nm2 662.5 93.40 434.28
2
Yakuschenko Sergiy m2 485.0 81.40 338.64
3
Belykh Dmytro 462.5 73.40 327.66
Masters 5
1
Vasilev Oleksiy 370.0 88.10 385.06
Masters 6
1
Ostrovskiy Oleksandr 390.0 77.00 500.24
Masters 7
1
Starkov Yuriy nm7 475.0 84.20 602.21
2
Myshko Ariy Arkadiy nm7 315.5 74.40 439.25
3
Turbal Vasil 325.0 82.40 416.97
4
Gladkikh Oleksandr 280.0 72.50 397.66
Firefighters/Police/Military
1
Apanovich Oleksandr 530.0 87.90 314.77
2
Belykh Dmytro 462.5 73.40 312.65
3
Kabalik Maksim 505.0 95.00 286.74
4
Kovalenko Vladislav 482.5 98.60 268.99