Search competitions

Meet Showdown Iron Challenge beetween the Best of the best benchers

 PlLifterBYFromBody wtBP1BP2BP3BPS
Category UNL
1Onishchuk Petro1988Ukraine124.00250260270270141.05
2Kisel Andrey1975Chernigov104.20220230240240130.85
3Redka Sergiy1990Chernigov67.20150157.5162.5157.5114.77
4Stashuk Boris1985Chernigov90.70190195200195113.63
5Grabovskyy Kostyantyn1976Ukraine88.10190200200190112.67
6Shkurdalov Valeriy1974Chernigov95.70180190195190107.48
7Kaydan Maksim1985Ukraine98.50185192.5197.5192.5107.38
8Kozelchuk Mykhailo1988Ukraine99.30170180190190105.60
9Yuldashev Temur1969Ukraine97.10180190190180
101.09
Category 30 kg
Kostenko Oleksandr1989Chernigov95.30190190190

Best lifters

1 Onishchuk Petro 141.05 270 @ 124.00
2 Kisel Andrey 130.85 240 @ 104.20
3 Redka Sergiy 114.77 157.5 @ 67.20
4 Stashuk Boris 113.63 195 @ 90.70
5 Grabovskyy Kostyantyn 112.67 190 @ 88.10
6 Shkurdalov Valeriy 107.48 190 @ 95.70
7 Kaydan Maksim 107.38 192.5 @ 98.50
8 Kozelchuk Mykhailo 105.60 190 @ 99.30
9 Yuldashev Temur 101.09 180 @ 97.10