Search competitions

Far Eastern Memory Pavel Lapchenok Championship

Best lifters

Men
Open
1 Zinovyev Sergey 346.36 530 @ 80.80
2 Vikhrov Dmitriy 326.76 560 @ 99.10
Women
Juniors
1 Chernysheva Viktoriya 194.71 182.5 @ 54.50