Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Rostov-na-Donu

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
253097 m Mischenko Denis Rostov-na-Donu 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
11 jan
252311 f Kuchkova Elizaveta Rostov-na-Donu 2002 2 0 0 / 0 IrinaRode
20 dec 2022
252300 f Khoshafyan Siranush Rostov-na-Donu 1984 1 0 0 / 0 IrinaRode
20 dec 2022
252297 f Vinogradova Viktoriya Rostov-na-Donu 1987 1 0 0 / 0 IrinaRode
20 dec 2022
252296 f Grishina Tatyana Rostov-na-Donu 1985 1 0 0 / 0 IrinaRode
20 dec 2022
252295 m Panov Vladislav Rostov-na-Donu 1985 1 0 0 / 0 IrinaRode
20 dec 2022
252294 m Kurzin Aleksandr Rostov-na-Donu 1993 3 0 0 / 0 IrinaRode
20 dec 2022
250617 m Nikitin Vycheslav Rostov-na-Donu 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 nov 2022
250611 m Volkov Artyom Rostov-na-Donu 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 nov 2022
250525 m Schegortsov Aleksandr Rostov-na-Donu 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2022
250521 f Ryzhakova Anna Rostov-na-Donu 1981 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2022
250520 f Litavrina Yuliya Rostov-na-Donu 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2022
250518 m Egunov Aleksandr Rostov-na-Donu 2007 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2022
250516 m Kapyshkov Andrey Rostov-na-Donu 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2022
250515 m Galitskiy Dmitriy Rostov-na-Donu 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2022
250513 m Zheleznyak Ivan Rostov-na-Donu 1984 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2022
250511 m Barkhoyants Mikhail Rostov-na-Donu 1989 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2022
246991 f Kotlyarova Elina Rostov-na-Donu 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 jul 2022
246990 f Grishaeva Anastasiya Rostov-na-Donu 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 jul 2022
246989 m Kudasov Andrey Rostov-na-Donu 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 jul 2022