Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Aleksandr Kuznetsov Memorial

Added by
KatyaSheveleva 1 feb 2022
Editor
KatyaSheveleva 9 feb 2022
Women
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points Trainer
Category 56 kg
1
Tripadush Snezhanna O 1980 Syktyvkar 56.00
40.0
45.0
45.0
45.0
45.0
95.0
100.0
105.0
100.0
100.0
170.61 Потапов А.
Category 60 kg
1
Pakhneva Lyudmila O 1983 Velikiy Ustyug 60.00
45.0
50.0
52.5
50.0
50.0
80.0
90.0
100.0
100.0
100.0
167.24 Дурапов Н.
Men
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points Trainer
Category 52 kg
1
Malykh Nikita T 2005 Kotlas 52.00
75.0
80.0
85.0
85.0
85.0
120.0
130.0
140.0
140.0
140.0
220.79 Павлов Д.
Category 60 kg
1
Dvoynikov Oleg M5 1960 Velikiy Ustyug 59.85
82.5
87.5
90.0
87.5
87.5
150.0
155.0
157.5
157.5
157.5
209.60
Category 67.5 kg
1
Duryagin Kirill T 2005 Kotlas 62.00
70.0
77.5
77.5
77.5
77.5
135.0
145.0
150.0
150.0
150.0
178.63 Павлов Д.
Category 75 kg
1
Peshkov Igor O 1989 Velikiy Ustyug 74.00
87.5
92.5
95.0
95.0
95.0
185.0
190.0
195.0
195.0
195.0
208.60 Дурапов Н.
Category 82.5 kg
1
Trunyakov Vitaliy T 2005 Kotlas 79.10
85.0
92.5
100.0
100.0
100.0
145.0
150.0
157.5
157.5
157.5
177.06 Павлов Д.
2
Borzonogov Ilya T 2003 Kotlas 80.90
80.0
90.0
100.0
90.0
90.0
155.0
165.0
175.0
165.0
165.0
172.86 Павлов Д.
1
Stepichev Andrey O 1988 Velikiy Ustyug 81.80
92.5
100.0
105.0
105.0
105.0
172.5
180.0
185.0
185.0
185.0
195.29
Category 100 kg
1
Murin Yuriy O 1989 Velikiy Ustyug 99.00
100.0
110.0
120.0
110.0
110.0
180.0
185.0
190.0
190.0
190.0
183.33
Category 110 kg
1
Neustroev Aleksey O 1995 Vologda 107.00
170.0
175.0
180.0
175.0
175.0
300.0
320.0
330.0
320.0
320.0
293.88
Category 125 kg
1
Nikitchuk Sergey O 1979 Syktyvkar 122.50
160.0
170.0
180.0
180.0
180.0
300.0
315.0
320.0
320.0
320.0
286.15
Absolute
Women
Name Result Weight Points
1
Tripadush Snezhanna 0.0 56.00 170.61
2
Pakhneva Lyudmila 0.0 60.00 167.24
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen
1
Malykh Nikita 0.0 52.00 220.79
2
Duryagin Kirill 0.0 62.00 178.63
3
Trunyakov Vitaliy 0.0 79.10 177.06
4
Borzonogov Ilya 0.0 80.90 172.86
Open
1
Neustroev Aleksey 0.0 107.00 293.88
2
Nikitchuk Sergey 0.0 122.50 286.15
3
Peshkov Igor 0.0 74.00 208.60
4
Stepichev Andrey 0.0 81.80 195.29
5
Murin Yuriy 0.0 99.00 183.33
Masters 5
1
Dvoynikov Oleg 0.0 59.85 209.60