Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Caspian Monster IV and Rostislav Alekseev Cup

Added by
KatyaSheveleva 26 dec 2022
Editor
KatyaSheveleva 26 dec 2022
Women
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Trainer
Category 56 kg
1
Makarenko Ekaterina M1 1981 Nizhniy Novgorod 55.60 47.5
50.0
52.5
50.0
59.75
Category 67.5 kg
1
Petushkova Elena O 1972 Nizhniy Novgorod 66.00 65.0
70.0
75.0
75.0
77.80
2
Surtaeva Oksana O 1977 Gorodets 62.50 55.0
60.0
62.5
62.5
67.53
1
Petushkova Elena M3 1972 Nizhniy Novgorod 66.00 65.0
70.0
75.0
75.0
87.92
Category 75 kg
1
Tarasova Olga O 1971 Nizhniy Novgorod 69.90 52.5
55.0
60.0
55.0
54.77
1
Tarasova Olga M3 1971 Nizhniy Novgorod 69.90 52.5
55.0
60.0
55.0
62.82
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Trainer
Category 60 kg
1
Komandirov Vladislav T 2006 Chkalovsk 58.80 60.0
65.0
75.0
65.0
56.48
Category 67.5 kg
1
Soldatenkov Sergey T 2006 Chkalovsk 62.50 65.0
65.0
70.0
65.0
53.45
2
Malyshev Nikita T 2007 Chkalovsk 63.20 55.0
60.0
60.0
55.0
44.79
Category 75 kg
1
Zhukov Vitaliy T 2006 Chkalovsk 69.50 80.0
85.0
87.5
87.5
65.93
Category 82.5 kg
1
Tyutin Artem T 2007 Chkalovsk 80.00 70.0
72.5
77.5
72.5
49.50
2
Strulev Sergey T 2007 Chkalovsk 81.30 40.0
45.0
47.5
47.5
32.10
1
Surtaev Aleksandr M3 1969 Gorodets 81.90 95.0
102.5
105.0
105.0
83.65 Бугров Евгений
2
Levin Sergey M3 1968 Nizhniy Novgorod 80.90 92.5
97.5
100.0
100.0
81.62
1
Marinin Aleksandr M5 1958 Nizhniy Novgorod 78.50 115.0
125.0
125.0
115.0
115.23
Category 90 kg
1
Kulakov Oleg O 1994 Nizhniy Novgorod 83.20 160.0
167.5
167.5
160.0
106.65
2
Agapov Aleksey O 1994 Dzerzhinsk 87.00 125.0
135.0
137.5
135.0
87.73
3
Litov Nikolay O 1994 Nizhniy Novgorod 88.40 130.0
135.0
135.0
135.0
86.99
4
Posylkin Denis O 1988 Nizhniy Novgorod 87.20 120.0
125.0
125.0
120.0
77.89
1
Ivonin Aleksey M1 1981 Nizhniy Novgorod 85.20 120.0
130.0
140.0
140.0
92.97
Category 100 kg
1
Meshalkin Artur O 1996 Dzerzhinsk 98.10 150.0
160.0
165.0
160.0
98.14
Category 110 kg
1
Tarasov Igor O 1992 Dzerzhinsk 108.00 195.0
202.5
205.0
202.5
119.86
2
Moiseev Aleksandr O 1972 Nizhniy Novgorod 110.00 185.0
192.5
200.0
200.0
117.70
3
Lapshin Aleksandr O 1976 Nizhniy Novgorod 105.70 170.0
180.0
182.5
180.0
107.31
1
Ignatov Andrey M2 1975 Nizhniy Novgorod 109.20 182.5
192.5
200.0
200.0
125.99
2
Lapshin Aleksandr M2 1976 Nizhniy Novgorod 105.70 170.0
180.0
182.5
180.0
114.61
1
Moiseev Aleksandr M3 1972 Nizhniy Novgorod 110.00 185.0
192.5
200.0
200.0
133.00
Category 125 kg
1
Hamhoev Ibragim O 1985 Nizhniy Novgorod 114.80 240.0
247.5
250.0
240.0
139.52
2
Reshetnikov Artem O 1989 Tyumen 115.00 210.0
220.0
227.5
227.5
132.19
3
Fedyakin Denis O 1982 Nizhniy Novgorod 120.90 200.0
210.0
210.0
200.0
114.79
4
Samaryanov Dmitriy O 1978 Nizhniy Novgorod 115.70 175.0
185.0
195.0
195.0
113.12
1
Fedyakin Denis M1 1982 Nizhniy Novgorod 120.90 200.0
210.0
210.0
200.0
114.79
2
Egorov Evgeniy M1 1980 Nizhniy Novgorod 121.60 192.5
192.5
202.5
192.5
112.55
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Open
1
Petushkova Elena 75.0 66.00 77.80
2
Surtaeva Oksana 62.5 62.50 67.53
3
Tarasova Olga 55.0 69.90 54.77
Masters 1
1
Makarenko Ekaterina 50.0 55.60 59.75
Masters 4
1
Petushkova Elena 75.0 66.00 87.92
2
Tarasova Olga 55.0 69.90 62.82
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen
1
Zhukov Vitaliy 87.5 69.50 65.93
2
Komandirov Vladislav 65.0 58.80 56.48
3
Soldatenkov Sergey 65.0 62.50 53.45
4
Tyutin Artem 72.5 80.00 49.50
5
Malyshev Nikita 55.0 63.20 44.79
6
Strulev Sergey 47.5 81.30 32.10
Open
1
Hamhoev Ibragim 240.0 114.80 139.52
2
Reshetnikov Artem 227.5 115.00 132.19
3
Tarasov Igor 202.5 108.00 119.86
4
Moiseev Aleksandr 200.0 110.00 117.70
5
Fedyakin Denis 200.0 120.90 114.79
6
Samaryanov Dmitriy 195.0 115.70 113.12
7
Lapshin Aleksandr 180.0 105.70 107.31
8
Kulakov Oleg 160.0 83.20 106.65
9
Meshalkin Artur 160.0 98.10 98.14
10
Agapov Aleksey 135.0 87.00 87.73
Masters 1
1
Fedyakin Denis 200.0 120.90 114.79
2
Egorov Evgeniy 192.5 121.60 112.55
3
Ivonin Aleksey 140.0 85.20 92.97
Masters 2
1
Ignatov Andrey 200.0 109.20 125.99
2
Lapshin Aleksandr 180.0 105.70 114.61
Masters 4
1
Moiseev Aleksandr 200.0 110.00 133.00
2
Surtaev Aleksandr 105.0 81.90 83.65
3
Levin Sergey 100.0 80.90 81.62
Masters 5
1
Marinin Aleksandr 115.0 78.50 115.23