Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Konstantin Konstantinovs Memorial

Added by
KatyaSheveleva 1 may 2021
Editor
KatyaSheveleva 1 may 2021
Women
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points Trainer
Category 48 kg
1
Zhuk Yuliya O 1986 Saint Petersburg 47.90 102.5
108.0
110.0
108.0
108.0
50.0
50.0
52.5
50.0
50.0
127.5
135.0
136.0
135.0
135.0
293.0
388.66 Таранухин Г.
Category 56 kg
1
Abramova Yuliya O 1982 Vsevolozhsk 55.70 137.5
145.0
150.0
150.0
150.0
75.0
80.0
82.5
82.5
82.5
175.0
187.5
193.0
193.0
193.0
425.5
502.77 Таранухин Г.
2
Yusupova Roza O 1981 Saratov 55.50 107.5
112.5
117.5
117.5
117.5
65.0
70.0
72.5
72.5
72.5
125.0
130.0
135.0
135.0
135.0
325.0
385.09 Горбачев Г.
1
Yusupova Roza M1 1981 Saratov 55.50 107.5
112.5
117.5
117.5
117.5
65.0
70.0
72.5
72.5
72.5
125.0
130.0
135.0
135.0
135.0
325.0
385.09 Горбачев Г.
Category 75 kg
-
Pardzhiani Anna O 1996 Saint Petersburg 75.00 207.5
215.0
220.0
220.0
220.0
120.0
120.0
120.0
120.0
0.00 Непотюк А.
Men
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points Trainer
Category 75 kg
1
Smirnov Vitaliy O 1987 Rostov-na-Donu 74.30 160.0
177.5
187.5
187.5
187.5
105.0
115.0
120.0
120.0
120.0
190.0
210.0
220.0
220.0
220.0
527.5
378.38 Долгушин Е.
Category 82.5 kg
1
Burov Vitaliy O 1986 Ryazan 80.30 220.0
235.0
245.0
245.0
245.0
160.0
170.0
175.0
170.0
170.0
260.0
275.0
260.0
260.0
675.0
459.74
2
Filippov Andrey O 1989 Moscow 82.10 200.0
210.0
217.5
217.5
217.5
150.0
160.0
170.0
170.0
170.0
240.0
260.0
267.5
267.5
267.5
655.0
440.09
Category 90 kg
1
Kulpin Nikita O 1993 Saint Petersburg 87.60 187.5
195.0
200.0
195.0
195.0
155.0
160.0
165.0
165.0
165.0
215.0
227.5
235.0
235.0
235.0
595.0
385.26 Таранухин Г.
1
Dubkov Dmitriy M1 1980 Tosno 87.50 175.0
185.0
195.0
195.0
195.0
115.0
120.0
120.0
120.0
240.0
250.0
260.0
260.0
260.0
575.0
374.41 Василенко А
Category 100 kg
1
Komisarov Mikhail O 1995 Saint Petersburg 99.00 250.0
260.0
260.0
260.0
185.0
195.0
195.0
185.0
185.0
290.0
300.0
310.0
300.0
300.0
745.0
455.27 Тимофеев Д.
2
Bodryakov Aleksandr O 1990 Saint Petersburg 98.70 210.0
220.0
225.0
220.0
220.0
140.0
145.0
147.5
145.0
145.0
230.0
242.5
250.0
242.5
242.5
607.5
371.67 Тимофеев Д.
Category 110 kg
1
Popov Denis O 1989 Saint Petersburg 109.80 225.0
235.0
245.0
245.0
245.0
170.0
180.0
187.5
187.5
187.5
285.0
300.0
310.0
310.0
310.0
742.5
437.18 Непотюк А.
2
Eremeev Ivan O 1984 Saint Petersburg 108.10 215.0
230.0
240.0
240.0
240.0
145.0
155.0
160.0
160.0
160.0
250.0
275.0
285.0
285.0
285.0
685.0
405.31
3
Lepeshenkov Vladimir O 1982 Saratov 107.80 180.0
187.5
192.5
187.5
187.5
145.0
152.5
157.5
157.5
157.5
200.0
210.0
217.5
217.5
217.5
562.5
333.17 Москвичев А.
Category 125 kg
1
Dondukov Andrey O 1986 Saint Petersburg 117.10 240.0
240.0
260.0
260.0
260.0
195.0
205.0
210.0
205.0
205.0
300.0
310.0
315.0
300.0
300.0
765.0
442.40
2
Myskiv Andrey O 1986 Saint Petersburg 123.60 240.0
255.0
260.0
260.0
260.0
150.0
160.0
165.0
160.0
160.0
260.0
270.0
260.0
260.0
680.0
388.42
Category 140 kg
1
Bezinskikh Maksim O 1986 Saint Petersburg 138.30 260.0
272.5
277.5
277.5
277.5
207.5
217.5
217.5
217.5
217.5
270.0
285.0
292.5
292.5
292.5
787.5
440.84 Таранухин Г.
2
Khoruzhin Nikolay O 1994 Kolpino 130.90 210.0
220.0
230.0
230.0
230.0
150.0
155.0
155.0
150.0
150.0
230.0
240.0
245.0
245.0
245.0
625.0
353.06 Тимофеев Д.
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Open
1
Abramova Yuliya 425.5 55.70 502.77
2
Zhuk Yuliya 293.0 47.90 388.66
3
Yusupova Roza 325.0 55.50 385.09
Masters 1
1
Yusupova Roza 325.0 55.50 385.09
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Open
1
Burov Vitaliy 675.0 80.30 459.74
2
Komisarov Mikhail 745.0 99.00 455.27
3
Dondukov Andrey 765.0 117.10 442.40
4
Bezinskikh Maksim 787.5 138.30 440.84
5
Filippov Andrey 655.0 82.10 440.09
6
Popov Denis 742.5 109.80 437.18
7
Eremeev Ivan 685.0 108.10 405.31
8
Myskiv Andrey 680.0 123.60 388.42
9
Kulpin Nikita 595.0 87.60 385.26
10
Smirnov Vitaliy 527.5 74.30 378.38
Masters 1
1
Dubkov Dmitriy 575.0 87.50 374.41