ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
217222 m Gorozhanina Olga Ulyanovsk - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217221 m Demin Aleksandr Ulyanovsk - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217220 m Loginov Aleksandr Kazan - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217219 f Gorozhanina Olga Ulyanovsk - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217218 m Aleksandrov Mihail Divitrovgrad - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217217 m Filatov Aleksej Divitrovgrad - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217216 m Kisin Anton Divitrovgrad - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217215 m Chernov Artem Divitrovgrad - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217214 m Leushkin Ruslan Ulyanovsk - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217213 m Zajnutdinov Ildar Ulyanovsk - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217212 f Gorozhanina Olga Ulyanovsk - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217211 m Nosov Aleksandr Krasnodar - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217210 f Demidenkova Karina Krasnodar - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217209 m Kondratenko Konstantin Severskaya - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217208 m Nosov Aleksandr Krasnodar - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217207 m Manchenko Kirill Maykop - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217206 m Kondratenko Natalja Severskaya - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217205 m Demidenkova Karina Krasnodar - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217204 m Shaljapina Natalja Krasnodar - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug
217203 m Kudanov Ivan Krasnodar - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 aug