Voskresensk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
209514 f Komleva Aleksandra Voskresensk 1993 1 0 0 / 0 Powerlifter
22 feb
208321 m Peshkov Vyacheslav Voskresensk 1994 1 0 0 / 0 89851225661ad
1 jan
208320 m Kurnosov Aleksey Voskresensk 1984 1 0 0 / 0 89851225661ad
1 jan
207269 m Kostin Dmitriy Voskresensk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 dec 2019
201737 m Volkov Andrey Voskresensk 1972 2 0 0 / 0 Игорь
22 jul 2019
201106 m Murzin Evgeniy Voskresensk 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul 2019
201105 m Devochkin Dmitriy Voskresensk 1978 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul 2019
201104 m Kurakin Nikolay Voskresensk 1994 2 0 1 / 0 KatyaSheveleva
1 jul 2019
201103 m Kulin Stepan Voskresensk 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul 2019
201102 m Petrov Maksim Voskresensk 2002 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul 2019
193562 m Morozov Aleksey Voskresensk 1982 1 0 0 / 0 Power35
14 mar 2019
193064 m Losev Artem Voskresensk 1994 2 0 0 / 0 zv.publ
1 mar 2019
193063 m Skvortsov Vladimir Voskresensk 2003 1 0 0 / 0 zv.publ
1 mar 2019
192926 m Zhigarev Oleg Voskresensk 1997 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 feb 2019
192461 m Artsimovskiy Dmitriy Voskresensk 2004 4 0 0 / 0 zv.publ
17 feb 2019
192438 m Klypov Sergey Voskresensk 1980 6 0 0 / 0 zv.publ
17 feb 2019
191356 m Vorfolomeev Aleksandr Voskresensk 1971 1 0 0 / 0 Power35
27 dec 2018
186045 m Georgiev Evgeniy Voskresensk 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 sep 2018
182565 m Fedin Sergey Voskresensk 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 jun 2018
182564 m Baranov Vladimir Voskresensk 1957 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 jun 2018