Bratsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
210940 f Zotova Anastasiya Bratsk 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
2 apr
210939 f Sokolova Albina Bratsk 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
2 apr
208127 m Pastukhov Danila Bratsk 2002 1 0 0 / 0 kadet
26 dec 2019
208126 m Shimokhin Mikhail Bratsk 2004 1 0 0 / 0 kadet
26 dec 2019
208108 f Goncharova Ekaterina Bratsk 2003 1 0 0 / 0 kadet
26 dec 2019
207707 m Khoroshikh Vitaliy Bratsk 2003 2 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207706 m Shevtsov Georgiy Bratsk 2003 1 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207705 m Gaydarenko Vadim Bratsk 2006 1 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207704 m Dobretskiy Vladislav Bratsk 2006 2 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207693 f Shuayibova Karina Bratsk 2001 2 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207664 m Tolstobrov Andrey Bratsk 2002 3 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207645 f Shargorodskaya Darya Bratsk 2005 3 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207635 m Romanenko Evgeniy Bratsk 1992 2 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207634 m Sapozhnikov Vladislav Bratsk 1993 3 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207611 f Pavlova Anastasiya Bratsk 2001 1 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207020 m Kramorenko Maksim Bratsk 1985 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 dec 2019
207019 m Burmakin Egor Bratsk 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 dec 2019
207018 m Gertel Yakov Bratsk 1976 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 dec 2019
205466 m Gubarev Andrey Bratsk 1992 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 nov 2019
205465 m Biryukov Sergey Bratsk 1993 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 nov 2019