Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Goryachiy Klyuch

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
100912 f Sheremet Anzhelika Goryachiy Klyuch 2000 9 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 dec 2014
94272 m Vinnikov Vladimir Goryachiy Klyuch 1986 10 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 jul 2014
94271 m Sheremet Dmitriy Goryachiy Klyuch 1978 9 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 jul 2014
90253 m Kobylin Vasiliy Goryachiy Klyuch 1985 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 may 2014
90252 m Kalinichenko Aleksandr Goryachiy Klyuch 1985 5 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 may 2014
90251 m Yakovenko Ivan Goryachiy Klyuch 1988 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 may 2014
90216 m Gorinov Vladimir Goryachiy Klyuch 1985 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 may 2014
84417 m Kondratyev Vasiliy Goryachiy Klyuch - 4 0 0 / 0
26 dec 2013
81596 m Adamyan Robert Goryachiy Klyuch 1995 1 0 0 / 0 BEZRUKOV-YARA
10 nov 2013
81595 m Belousov Sergey Goryachiy Klyuch 1995 3 0 0 / 0 BEZRUKOV-YARA
10 nov 2013
81594 m Chetvergov Aleksandr Goryachiy Klyuch 1997 0 0 0 / 0 BEZRUKOV-YARA
10 nov 2013
81593 m Roshka Sergey Goryachiy Klyuch 1996 0 0 0 / 0 BEZRUKOV-YARA
10 nov 2013
81563 f Zherebtsova Mariya Goryachiy Klyuch 1996 5 0 0 / 0 BEZRUKOV-YARA
10 nov 2013
76172 m Banman Viktor Goryachiy Klyuch 1957 23 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 jul 2013
76143 m Sogomonyan Susana Goryachiy Klyuch 1985 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 jul 2013
76142 m Tozliyan Artur Goryachiy Klyuch 1996 14 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 jul 2013
71524 m Meshko Vladislav Goryachiy Klyuch 1995 3 0 0 / 0 kadet
11 mar 2013
65986 f Khodzhamkulova Laura Goryachiy Klyuch 1961 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
24 oct 2012
62771 f Sizova Lidiya Goryachiy Klyuch 1989 10 0 0 / 0 eaglek
21 jun 2012
61764 m Abramov Aleksey Goryachiy Klyuch 1984 19 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 jun 2012