Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Goryachiy Klyuch

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
58164 m Shapovalov Sergey Goryachiy Klyuch 1972 2 0 0 / 0 kadet
19 dec 2011
46893 m Aliev Telman Goryachiy Klyuch - 11 0 0 / 0 kadet
28 feb 2011
42913 m Kesaev Oleg Goryachiy Klyuch - 8 0 0 / 0 kotmurzik
29 aug 2010
35429 m Yavorskiy Evgeniy Goryachiy Klyuch 1986 2 0 0 / 0
13 jul 2010
33021 m Mitrofanov Pavel Goryachiy Klyuch 1983 43 0 0 / 0
13 jul 2010
30757 m Mitrofanov Alexander Goryachiy Klyuch 1985 21 9 0 / 0
13 jul 2010
27404 m Polfuntikov Aleksandr Goryachiy Klyuch 1982 12 0 5 / 0
13 jul 2010
25139 m Atmazhyan Vyacheslav Goryachiy Klyuch 1991 1 0 0 / 0
13 jul 2010
25131 m Globa Andrey Goryachiy Klyuch 1987 1 0 0 / 0
13 jul 2010
15718 m Sarafyan Artur Goryachiy Klyuch 1982 1 0 0 / 0
13 jul 2010
9365 m Sizov Andrey Goryachiy Klyuch 1968 60 18 1 / 0
13 jul 2010
9351 m Fedorenko Anatoliy Goryachiy Klyuch 1984 6 0 0 / 0
13 jul 2010
9127 f Hodzhamkulova Laura Goryachiy Klyuch 1961 9 16 0 / 0
13 jul 2010