Dmitrov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
210383 m Sokov Ilya Dmitrov 1997 1 0 0 / 0 89851225661ad
12 mar
210382 m Veremeenko Anton Dmitrov 1977 1 0 0 / 0 89851225661ad
12 mar
207288 m Utkin Aleksey Dmitrov 1979 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 dec 2019
203010 m Resheten Maksim Dmitrov 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2019
203009 f Kaftanova Yuliya Dmitrov 1996 2 0 1 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2019
203008 f Simaganova Sofiya Dmitrov 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2019
203007 f Churkova Viktoriya Dmitrov 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2019
203001 m Suschev Rodion Dmitrov 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2019
203000 m Dobryakov Nikolay Dmitrov 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2019
198657 f Ershova Ekaterina Dmitrov 1981 3 0 0 / 0 Power35
27 may 2019
198656 f Balaeva Olga Dmitrov 1980 1 0 0 / 0 Power35
27 may 2019
198655 f Nikonorova Darya Dmitrov 2000 5 0 1 / 0 Power35
27 may 2019
198651 m Gusev Kirill Dmitrov 1986 2 0 0 / 0 Power35
27 may 2019
197268 m Scherbakov Dmitriy Dmitrov 1984 3 0 0 / 0 Power35
7 may 2019
197267 m Mitryaykin Sergey Dmitrov 1988 2 0 0 / 0 Power35
7 may 2019
194786 m Sergeenko Nikita Dmitrov 2005 4 0 0 / 0 Alex75
31 mar 2019
194785 m Isupov Viktor Dmitrov 1987 5 0 0 / 0 Alex75
31 mar 2019
194784 m Petropavlovskiy Evgeniy Dmitrov 1997 2 0 0 / 0 Alex75
31 mar 2019
194783 m Karlov Andrey Dmitrov 2002 1 0 0 / 0 Alex75
31 mar 2019
194776 f Brovkina Svetlana Dmitrov 2002 1 0 0 / 0 Alex75
31 mar 2019