Vyborg

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
210132 m Kabyshev Ilya Vyborg 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 mar
205606 m Morozov Egor Vyborg 2003 1 0 0 / 0 Abraaamova
13 nov 2019
205605 f Vazhenina Oksana Vyborg 1978 1 0 0 / 0 Abraaamova
13 nov 2019
205604 f Berchenko Valentina Vyborg 1996 1 0 0 / 0 Abraaamova
13 nov 2019
205603 m Shtadler Denis Vyborg 2005 1 0 0 / 0 Abraaamova
13 nov 2019
205602 m Yakov Shneyder Vyborg 1975 1 0 0 / 0 Abraaamova
13 nov 2019
205601 m Mikita Ivan Vyborg 2003 1 0 0 / 0 Abraaamova
13 nov 2019
205600 m Kukushkin Timur Vyborg 2003 1 0 0 / 0 Abraaamova
13 nov 2019
205599 f Sedova Veronika Vyborg 2007 1 0 0 / 0 Abraaamova
13 nov 2019
204736 m Granov Aleksey Vyborg 1972 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 oct 2019
204735 m Goncharov Viktor Vyborg 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 oct 2019
204734 m Andreev Andrey Vyborg 1985 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 oct 2019
204733 m Biryukov Dmitriy Vyborg 1996 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 oct 2019
198822 m Garbuz Aleksey Vyborg 1996 3 0 0 / 0 Power35
29 may 2019
198673 m Tarasov Sergey Vyborg 1987 2 0 0 / 0 Powerlifter
28 may 2019
198134 m Silvestrov Anton Vyborg 1982 4 0 0 / 0 Abraaamova
23 may 2019
198133 m Prikot Vladimir Vyborg 1999 1 0 0 / 0 Abraaamova
23 may 2019
198132 m Losev Aleksandr Vyborg 2002 1 0 0 / 0 Abraaamova
23 may 2019
198131 m Shultsev Kirill Vyborg 2002 2 0 0 / 0 Abraaamova
23 may 2019
198130 m Solovey Ilya Vyborg 2002 1 0 0 / 0 Abraaamova
23 may 2019