Search competitions

Pyt-Yakh:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
209981 female Lyutova Sofiya Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 2002 1 Pete Kravtsov
march 1,, 19:10
148327 female Ruzaeva Evgeniya Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 2000 7 Pete Kravtsov
february 3, 2017, 23:15
197838 female Simonova Polina Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 2002 1 Pete Kravtsov
may 18, 2019, 3:28
92367 female Suntsova Aleksandra Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1998 13 3 Pete Kravtsov
june 15, 2014, 2:04
82409 female Vakileva Viktoriya Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1997 7 Pete Kravtsov
november 29, 2013, 5:19
210012 male Agakerimov Gakhroman Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 2004 1 Pete Kravtsov
march 1,, 19:10
47218 male Amangulov Kamaldin Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1993 6 kadet
march 18, 2011, 18:44
59909 male Asultanov Azamat Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1997 12 1 Pete Kravtsov
april 12, 2012, 17:52
197858 male Azizov Mukhametdin Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 2003 1 Pete Kravtsov
may 18, 2019, 3:28
192291 male Azizov Mukhiddin Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 2003 1 Pete Kravtsov
february 5, 2019, 22:22
59169 male Balabanov Ruslan Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1996 28 2 Pete Kravtsov
march 15, 2012, 21:05
92408 male Balandin Vladimir Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1975 4 Pete Kravtsov
june 15, 2014, 2:04
92407 male Biymurzaev Zaur Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1995 1 Pete Kravtsov
june 15, 2014, 2:04
47943 male Denisov Denis Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1980 1 kurgan
april 3, 2011, 9:51
47845 male Galleev Roman Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1989 1 kurgan
april 2, 2011, 13:47
47639 male Gasanov Fazil Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1993 11 3 kurgan
march 31, 2011, 12:02
73380 male Kovalskiy Maksim Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1995 1 kurgan
may 30, 2013, 15:41
47846 male Krasyuk Vitaliy Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1978 1 kurgan
april 2, 2011, 13:47
92406 male Kubay Vladimir Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 1992 1 Pete Kravtsov
june 15, 2014, 2:04
170472 male Kurdyukov Andrey Russia, Hanti-Mansiyskiy avtonomniy okrug, Pyt-Yakh 2003 3 Pete Kravtsov
january 28, 2018, 21:01