Rodniki

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
217193 m Burov Aleksandr Rodniki - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 jul
217187 m Mozhajtsev Nikolaj Rodniki - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 jul
27940 m Korotkov Andrey Rodniki 1976 3 0 0 / 0
13 jul 2010