Elektrougli

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
152642 m Tsarev Sergey Elektrougli 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 apr 2017
146928 m Rybakov Vladislav Elektrougli 1993 1 0 1 / 0 Pete Kravtsov
25 dec 2016
128004 m Pylaev Konstantin Elektrougli 1972 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
15 mar 2016
112659 m Yurasov Roman Elektrougli 1976 21 0 0 / 0 Pete Kravtsov
29 jun 2015
112658 m Vasilyev Pavel Elektrougli 1985 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
29 jun 2015
106023 m Muravyev Daniil Elektrougli 2005 1 0 1 / 0 Pete Kravtsov
1 apr 2015
80256 m Laferov Aleksey Elektrougli 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 oct 2013
71865 m Naumov Aleksey Elektrougli 1979 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
24 mar 2013
37069 m Muravyev Leonid Elektrougli 1998 4 0 2 / 3
13 jul 2010
32839 m Muravyov Vladimir Elektrougli 1969 5 0 10 / 1
13 jul 2010
29357 m Danilov Aleksandr Elektrougli 1970 1 0 0 / 0
13 jul 2010