Bataysk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
208872 m Makarov Mikhail Bataysk 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
21 jan
201501 m Tazagulov Razmik Bataysk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul 2019
201500 m Oganesyan Levon Bataysk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jul 2019
200445 m Gabrielyan Vladimir Bataysk 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
23 jun 2019
200444 m Sokolov Dmitriy Bataysk 1984 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
23 jun 2019
197247 m Madatov Khamid Bataysk 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 may 2019
197246 m Shakhnazaryan Varsham Bataysk 1999 1 0 1 / 0 Pete Kravtsov
7 may 2019
197245 m Shmytkov Aleksandr Bataysk 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 may 2019
192690 m Kalyuzhnyy Dmitriy Bataysk 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 feb 2019
186066 m Slepchenko Aleksandr Bataysk 1994 6 0 0 / 0 Power35
2 oct 2018
184253 m Rulev Aleksandr Bataysk 1995 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
14 aug 2018
153276 m Markiv Vladimir Bataysk 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 may 2017
144334 m Romanov Anton Bataysk 1989 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
24 nov 2016
129564 m Shevtsov Nikolay Bataysk 1996 7 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 apr 2016
116148 m Zaytsev Sergey Bataysk 1989 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 oct 2015
116147 m Levchenko Aleksandr Bataysk 1997 3 0 1 / 0 Pete Kravtsov
5 oct 2015
105550 m Gavrilenko Roman Bataysk 1993 24 0 1 / 0 Pete Kravtsov
27 mar 2015
104145 m Nikolau Dmitriy Bataysk 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 mar 2015
69563 m Moskvich Evgeniy Bataysk 1991 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 jan 2013
69561 m Avilov Sergey Bataysk 1985 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 jan 2013