Syktyvkar

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
211022 m Semukov Semen Syktyvkar 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 apr
210246 m Sherman Valeriy Syktyvkar 1987 1 0 0 / 0 NAP-Kirov
8 mar
208754 m Kazakov Aleksandr Syktyvkar 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 jan
207884 m Trofimov Ilya Syktyvkar 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 dec 2019
206390 m Barbye Aleksandr Syktyvkar 1976 8 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 nov 2019
200970 f Ruleva Evgeniya Syktyvkar 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
26 jun 2019
200329 m Egorov Anton Syktyvkar 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 jun 2019
200295 f Boychuk Ekaterina Syktyvkar 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 jun 2019
199222 m Lazarev Nikita Syktyvkar 2002 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199221 m Storozhuk Filipp Syktyvkar 1984 2 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199219 m Peshkin Nikita Syktyvkar 1994 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199218 m Manilo Vladimir Syktyvkar 1987 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199217 m Cidorenko Boris Syktyvkar 1983 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199216 m Zaytsev Dmitriy Syktyvkar 1986 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199215 m Tomilov Ilya Syktyvkar 1989 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199213 f Lytkina Ulyana Syktyvkar 1992 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199212 f Plyusnina Svetlana Syktyvkar 1981 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199211 f Grigoryeva Irina Syktyvkar 1976 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
199210 f Tripadush Snezhanna Syktyvkar 1980 1 0 0 / 0 Power35
3 jun 2019
194925 m Pozdeev Anton Syktyvkar 1987 2 0 0 / 0 Power35
4 apr 2019