Zabaykalskiy Kray

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
214868 m Pavlov Nikita Chenyshevsk 2000 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214867 m Bulyna Maksim Chenyshevsk 2004 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214866 m Ivanov Aleksandr Chita 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214865 m Plesovskiy Vladimir Chita 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214864 m Alekseev Dmitriy Chita 1994 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214863 m Pogosyan Gnel Chita 1984 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214862 m Lomaka Andrey Chita 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214861 m Gagarin Aleksandr Chita 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214860 m Seredin Viktor Chita 1991 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214859 m Chekanov Evgeniy Chita 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214858 m Titov Mikhail Chita 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214857 m Fedorov Aleksandr Chita 1976 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214856 m Golovkov Dmitriy Chita 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214855 m Tambovtsev Konstantin Chita 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214854 f Larionova Anastasiya Chita 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
214853 f Fedotova Anna Chita 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 may
208218 m Plotnikova Valeriya Chenyshevsk 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
29 dec 2019
207747 m Fedotov Andrey Chita 2000 2 0 0 / 0 kadet
24 dec 2019
207023 m Semenov Dmitriy Chita 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 dec 2019
206981 f Yagodina Yuliya Chita 1989 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 dec 2019