Krasnoyarskiy Kray

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
217151 m Gogin Denis Krasnoyarsk 1971 1 0 0 / 0 Mars
29 jun
217147 m Konechnyh Evgenij Krasnoyarsk 1977 1 0 0 / 0 Mars
29 jun
211834 m Schutskiy Aleksey Krasnoyarsk 1982 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211833 m Shvetsov Evgeniy Krasnoyarsk 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211832 m Khilobok Aleksandr Krasnoyarsk 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211831 m Tretyakov Mikhail Krasnoyarsk 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211830 m Prokopchuk Mikhail Krasnoyarsk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211829 m Lantushko Aleksandr Krasnoyarsk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211825 m Noschik Sergey Zaozyorniy 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211824 m Kamshilov Vladimir Lesosibirsk 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211823 m Khivuk Kirill Lesosibirsk 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211822 m Savenko Oleg Norilsk 1983 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211821 m Urudzhev Kheyirullakh Norilsk 1983 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211817 m Lekontsev Aleksandr Zelenogorsk 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211816 m Bochkarev Valeriy Zelenogorsk 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211815 f Kovalenko Svetlana Krasnoyarsk 1978 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211813 f Polischuk Anastasiya Lesosibirsk 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211812 f Globenko Violetta Zelenogorsk 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211811 f Birgeym Elizaveta Igarka 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
210845 m Korchagin Dmitriy Krasnoyarskiy Kray 1992 1 0 0 / 0 powerlifter8
23 mar