Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Krasnoyarsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
217151 m Gogin Denis Krasnoyarsk 1971 1 0 0 / 0 Marseille
29 jun
217147 m Konechnyh Evgenij Krasnoyarsk 1977 1 0 0 / 0 Marseille
29 jun
211834 m Schutskiy Aleksey Krasnoyarsk 1982 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211833 m Shvetsov Evgeniy Krasnoyarsk 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211832 m Khilobok Aleksandr Krasnoyarsk 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211831 m Tretyakov Mikhail Krasnoyarsk 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211830 m Prokopchuk Mikhail Krasnoyarsk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211829 m Lantushko Aleksandr Krasnoyarsk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211815 f Kovalenko Svetlana Krasnoyarsk 1978 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
209631 m Korshunov Roman Krasnoyarsk 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209630 f Kakaulina Viktoriya Krasnoyarsk 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209628 m Tukish Anton Krasnoyarsk 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209627 m Uraev Vitaliy Krasnoyarsk 1986 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209626 m Sokolovskiy Aleksandr Krasnoyarsk 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209625 m Savin Vitaliy Krasnoyarsk 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209624 m Tyan Stanislav Krasnoyarsk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209623 m Kalinnikov Denis Krasnoyarsk 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209622 m Kuznetsov Aleksandr Krasnoyarsk 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209621 m Polushin Aleksandr Krasnoyarsk 1976 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209620 m Shakin Dmitriy Krasnoyarsk 1976 2 0 1 / 0 KatyaSheveleva
24 feb