Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Bryansk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
212696 m Kosmach Viktor Bryansk 1994 1 0 0 / 0
16 may
212695 m Shemyakov Sergey Bryansk 1999 1 0 0 / 0
16 may
210358 f Miroshnichenko Yuliya Bryansk 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
10 mar
209448 f Lagodich Anna Bryansk 1992 0 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
209447 f Mazhuko Natalya Bryansk 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
209439 m Zhabchenko Mikhail Bryansk 1987 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
209438 m Seregin Artem Bryansk 1992 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
209437 m Terzi Stepan Bryansk 1978 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
209414 f Podvoyskaya Olga Bryansk 1982 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
209413 f Markina Anastasiya Bryansk 1986 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
209412 f Mikhaleva Olga Bryansk 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
209411 f Druzhkova Svetlana Bryansk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
209410 f Zhuk Violetta Bryansk 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 feb
207176 f Darmogray Veronika Bryansk 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 dec 2019
205200 f Lagodich Anna Bryansk 1992 2 0 0 / 0
5 nov 2019
205080 m Semenchenko Evgeniy Bryansk 1984 1 0 0 / 0 89851225661ad
3 nov 2019
204861 f Grebetskaya Ekaterina Bryansk 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 nov 2019
203294 m Rasulov Tagrul Bryansk 1999 1 0 0 / 0 ketrin
10 oct 2019
203293 m Vdovichenko Vlad Bryansk 1999 1 0 0 / 0 ketrin
10 oct 2019
203292 m Snopkov Pavel Bryansk 1990 1 0 0 / 0 ketrin
10 oct 2019