Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Kirov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
210224 m Skutin Roman Kirov 2000 1 0 0 / 0 NAP-Kirov
8 mar
210214 f Rogozina Natalya Kirov 1976 2 0 0 / 0 NAP-Kirov
8 mar
210138 m Golovin Vitaliy Kirov 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 mar
208687 m Yurkov Danil Kirov 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jan
208686 m Demin Sergey Kirov 1984 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jan
208682 f Markova Natalya Kirov 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jan
208681 f Bushmeleva Polina Kirov 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jan
205804 m Reshetnikov Aleksandr Kirov 1999 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 nov 2019
204490 m Kulesha Dmitriy Kirov 1980 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204489 m Fominykh Aleksey Kirov 1988 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204488 m Volosov Ivan Kirov 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204487 m Litsarev Mikhail Kirov 1986 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204486 m Vorozhtsov Daniil Kirov 1977 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204485 m Koshkin Aleksey Kirov 1977 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204484 m Rebrischev Sergey Kirov 2002 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204483 m Limonov Aleksandr Kirov 1982 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204482 m Kosinov Artem Kirov 1991 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204481 m Osetrov Egor Kirov 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204480 m Toporov Nikita Kirov 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019
204479 m Vorozhtsov Daniil Kirov 1979 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 oct 2019