Kurskaya oblast

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
211828 m Posazhennikov Aleksey Zheleznogorsk 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211827 m Borisov Evgeniy Zheleznogorsk 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211826 m Spirin Yuriy Zheleznogorsk 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211017 m Eskov Ivan Kursk 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 apr
210030 m Merkulov Aleksandr Kursk 2001 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 mar
209130 m Paskal Evgeniy Kursk 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 feb
209129 m Sukhanov Dmitriy Rylsk 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 feb
209128 m Ragulin Dmitriy Rylsk 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 feb
209127 m Vaschekin Mikhail Rylsk 1981 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 feb
209125 m Kudinov Oleg Zheleznogorsk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 feb
209124 m Pavlov Andrey Sudzha 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 feb
209119 f Idrisova Iman Rylsk 1989 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 feb
205913 f Mikhaylova Irina Rylsk 1990 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 nov 2019
205909 m Kutsev Vladimir Rylsk 1955 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 nov 2019
205907 m Shandrenkov Stefan Kursk 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 nov 2019
205906 m Semichov Evgeniy Kursk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 nov 2019
205876 f Polkova Viktoriya Kursk 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 nov 2019
203661 f Zmievskaya Tatyana Kurchatov 1990 1 0 0 / 0 shcheslavskiy
23 oct 2019
203654 m Berezin Andrey Kursk 1975 1 0 0 / 0 shcheslavskiy
23 oct 2019
203645 f Lyakhova Polina Kurchatov 1993 1 0 0 / 0 shcheslavskiy
23 oct 2019