Search competitions

Magadanskaya oblast:lifters

ID Gender Lifter From BY Starts Rec Images Video Added by
171034 male Alyabyev Vadim Russia, Magadanskaya oblast, Susuman 2001 1 Pete Kravtsov
february 19,, 5:20
139363 male Arbuzov Fedor Russia, Magadan 1986 1 Pete Kravtsov
october 3, 2016, 3:50
85697 male Aristov Elan Russia, Magadan 1996 3 Pete Kravtsov
february 20, 2014, 19:41
111846 female Bundur Svetlana Russia, Magadan 1993 1 Pete Kravtsov
june 15, 2015, 18:42
132361 female Chernyaeva Anastasiya Russia, Magadanskaya oblast, Yagodnoe 1998 1 Pete Kravtsov
may 7, 2016, 22:43
124988 female Chetvernina Darya Russia, Magadan 2000 10 Pete Kravtsov
february 5, 2016, 6:19
59891 female Demidchik Alena Russia, Magadan 1994 1 Pete Kravtsov
april 12, 2012, 17:52
78236 male Dudchenko Vladimir Russia, Magadanskaya oblast, Susuman 1955 6 Pete Kravtsov
september 8, 2013, 1:07
90476 male Egorov Denis Russia, Magadan 1997 3 Sergey DRUZHKOV
may 14, 2014, 13:56
125006 male Epifantsev Georgiy Russia, Magadan 1998 1 Pete Kravtsov
february 5, 2016, 6:19
80041 female Fedorinova Alesya Russia, Magadan 1997 9 1 Pete Kravtsov
october 14, 2013, 18:57
69591 female Fedorova Mariya Russia, Magadan 1986 12 1 Pete Kravtsov
january 4, 2013, 23:27
139353 female Gabova Ulyana Russia, Magadan 2000 10 Pete Kravtsov
october 3, 2016, 3:50
106416 male Grinchenko Yuriy Russia, Magadanskaya oblast 1951 2 Pete Kravtsov
april 6, 2015, 15:41
103034 female Gromova Darya Russia, Magadan 1986 1 Pete Kravtsov
february 19, 2015, 21:43
69592 female Kalchenko Aleksandra Russia, Magadan 1988 4 Pete Kravtsov
january 4, 2013, 23:27
59112 female Kechieva Elena Russia, Magadan 1984 4 kadet
march 15, 2012, 12:00
148354 male Krasutskiy Roman Russia, Magadan 2000 1 Pete Kravtsov
february 3, 2017, 23:15
168316 male Lunev Aleksey Russia, Magadan 1983 1 Pete Kravtsov
december 22, 2017, 22:10
80042 female Mikhaylova Anna Russia, Magadanskaya oblast, Susuman 1985 2 Pete Kravtsov
october 14, 2013, 18:57