Arkadak

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
210941 m Slepov Mikhail Arkadak 2003 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
14 apr
194851 f Primochkina Nadezhda Arkadak 1981 1 0 0 / 0 Power35
2 apr 2019
194849 m Nikolaev Aleksandr Arkadak 1969 2 0 0 / 0 Power35
2 apr 2019
191154 m Kislov Yakov Arkadak 1992 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
23 dec 2018
174199 m Manyshev Sergey Arkadak 2001 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 apr 2018
174078 m Manyshev Aleksey Arkadak 1996 5 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 apr 2018
174049 m Lukyanchuk Kirill Arkadak 1996 7 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 apr 2018
174048 m Ivanov Aleksandr Arkadak 1992 6 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 apr 2018
152148 m Kuryshov Kirill Arkadak 2002 7 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 apr 2017
152147 m Krutov Ivan Arkadak 2002 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 apr 2017
152146 m Fomich Nikita Arkadak 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 apr 2017
144082 m Streltsov Aleksey Arkadak 1978 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
22 nov 2016
144081 m Krasnoschekov Aleksey Arkadak 1975 15 0 0 / 0 Pete Kravtsov
22 nov 2016
144080 m Govorunov Denis Arkadak 1998 5 0 0 / 0 Pete Kravtsov
22 nov 2016
110247 m Chernov Aleksandr Arkadak 1995 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 may 2015
103814 m Zubarev Anatoliy Arkadak 2003 8 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 mar 2015
103813 m Sayutin Ilya Arkadak 1995 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 mar 2015
83568 m Zubarev Sergey Arkadak 1964 19 0 0 / 0 Ber88
17 dec 2013