Moscow

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
217191 f Kravchenko Ekaterina Moscow - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 jul
210909 f Velikaya Ekaterina Moscow 1993 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 mar
210908 f Mayatskaya Anna Moscow 1984 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 mar
210902 m Piklyaev Ivan Moscow 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar
210901 m Shimko Alekse Moscow 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar
210900 m Simonov Pavel Moscow 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar
210891 f Kuznetsova Anastasiya Moscow 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar
210890 f Kolganova Elena Moscow 1978 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar
210889 f Aduevskaya Lyubov Moscow 1946 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar
210888 f Bandurina Anna Moscow 1984 0 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 mar
210874 m Golubev Nikita Moscow 1998 1 0 0 / 0
24 mar
210873 m Yaroshenko Dmitriy Moscow 2001 1 0 0 / 0
24 mar
210872 m Stepanov Denis Moscow 2003 1 0 0 / 0
24 mar
210851 m Loginova Anastasiya Moscow 1998 1 0 0 / 0 powerlifter8
23 mar
210403 f Orlova Izabella Moscow 1981 1 0 0 / 0 89851225661ad
12 mar
210402 f Yusupova Svetlana Moscow 1982 1 0 0 / 0 89851225661ad
12 mar
210401 f Legkaya Olga Moscow 1985 1 0 0 / 0 89851225661ad
12 mar
210400 f Postnikova Svetlana Moscow 1986 1 0 0 / 0 89851225661ad
12 mar
210399 f Tsepeleva Mariya Moscow 1989 1 0 0 / 0 89851225661ad
12 mar
210398 f Monakhova Anastasiya Moscow 1996 1 0 0 / 0 89851225661ad
12 mar