Karachaevsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
179254 m Yatsenko Maksim Karachaevsk 1993 6 0 0 / 0 Power35
18 may 2018
155323 m Alkhazov Alikhan Karachaevsk 1968 5 0 1 / 0 Powerlifter
31 may 2017
155322 m Alkhazov Radmir Karachaevsk 1996 2 0 0 / 0 Powerlifter
31 may 2017
136544 m Gataev Dinislam Karachaevsk 1996 19 0 1 / 0 Powerlifter
25 jun 2016
132381 m Kurbanov Yusup Karachaevsk 1992 5 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 may 2016
100657 m Kurbanov Akhmet Karachaevsk 1992 13 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 dec 2014