Sevastopol

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
210323 f Gromak Valentina Sevastopol 1983 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210322 f Dobrovolskaya Liliya Sevastopol 1986 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210321 f Tyurina Nadezhda Sevastopol 1989 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210313 m Golikov Sergey Sevastopol 1967 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210312 m Zubenko Timur Sevastopol 2000 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210311 f Adzhimuratova Alina Sevastopol 1999 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210310 m Nenada Aleksey Sevastopol 2007 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210309 m Lapin Aleksandr Sevastopol 1992 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210308 m Evdokimov Aleksandr Sevastopol 2003 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210307 m Teplov Timofey Sevastopol 2003 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210306 m Romanenko Denis Sevastopol 1979 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210305 m Fedorenko Vladislav Sevastopol 1991 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210304 m Perchekliy Filipp Sevastopol 1981 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210303 m Alfimov Nikita Sevastopol 1990 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210302 m Pokhlebin Maksim Sevastopol 1987 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210301 m Pilschik Aleksandr Sevastopol 1996 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210300 m Lebedenko Mikhail Sevastopol 1976 2 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210299 m Kovalev Aleksey Sevastopol 1982 2 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210298 m Budrak Andrey Sevastopol 1988 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar
210297 m Kovalevskiy Elnur Sevastopol 1998 1 0 0 / 0 Gorbunov
9 mar