Zaporozhye

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
209819 f Kozinska Viktoriya Zaporozhye 1917 1 0 0 / 0 Getman V. V.
27 feb
209816 m Lisik Ruslan Zaporozhye 1916 1 0 0 / 0 Getman V. V.
27 feb
209780 m Gritsenko Gennadiy Zaporozhye 1969 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 feb
209774 f Tyutyunik Snezhana Zaporozhye 1972 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 feb
209015 m Kulin Kirill Zaporozhye 1996 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
29 jan
208806 m Khilov Aleksandr Zaporozhye 1993 1 0 0 / 0 WPF-KRAWA
16 jan
208388 m Yurchenko Vyacheslav Zaporozhye 1995 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 jan
208387 m Petrenko Aleksey Zaporozhye 1982 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 jan
208386 m Zub Maksim Zaporozhye 2004 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 jan
208373 f Shokina Mariya Zaporozhye 1983 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 jan
203130 f Shish Ekaterina Zaporozhye 1990 1 0 0 / 0 WPF-KRAWA
3 oct 2019
203129 f Kalashnik Anastasiya Zaporozhye 1999 1 0 0 / 0 WPF-KRAWA
3 oct 2019
202776 m Proshkin Andriy Zaporozhye 1981 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
22 sep 2019
202775 m Kononenko Illya Zaporozhye 2002 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
22 sep 2019
202774 m Gurazda Oleg Zaporozhye 2002 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
22 sep 2019
202742 m Anpilogov Vladislav Zaporozhye 1996 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
22 sep 2019
202741 m Antipov Vladislav Zaporozhye 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
22 sep 2019
201987 m Vasil'ev Aleksandr Zaporozhye 1988 0 0 0 / 0 WPF-KRAWA
1 aug 2019
201824 f Diakovskaya Anna Zaporozhye 1986 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
24 jul 2019
201119 m Vasilyev Aleksandr Zaporozhye 1931 3 0 0 / 0 WPF-KRAWA
3 jul 2019