Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Lyubotin

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
218192 m Erokhin Andrey Lyubotin - 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 oct
218190 m Belous Aleksandr Lyubotin - 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 oct
218187 f Nozhka Yana Lyubotin - 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 oct
210086 m Lyashenko Artem Lyubotin 1994 1 0 0 / 0 Гарфилд
3 mar
210066 f Karaychentseva Viktoriya Lyubotin 2009 4 0 0 / 0 Гарфилд
3 mar
205193 m Khudoley David Lyubotin 2004 6 0 0 / 0 Гарфилд
5 nov 2019
205192 m Timchenko Artur Lyubotin 2008 6 0 0 / 0 Гарфилд
5 nov 2019
203249 m Orlov Aleksandr Lyubotin 1977 4 0 0 / 0 Гарфилд
7 oct 2019
200732 m Karaychentsev Maksim Lyubotin 1971 6 0 0 / 0 Гарфилд
24 jun 2019
200731 m Karaychentsev Evgeniy Lyubotin 2011 8 0 0 / 0 Гарфилд
24 jun 2019
200725 f Karaychentseva Galina Lyubotin 1980 8 0 0 / 0 Гарфилд
24 jun 2019
195516 m Chernyshev Andrey Lyubotin 1986 1 0 0 / 0 Гарфилд
8 apr 2019
195515 m Butenko Bogdan Lyubotin 1994 6 0 0 / 0 Гарфилд
8 apr 2019
193165 m Zakharenko Mikhail Lyubotin 2005 8 0 0 / 0 Гарфилд
5 mar 2019
193164 m Karachentsev Evgeniy Lyubotin 2011 2 0 0 / 0 Гарфилд
5 mar 2019
188723 m Kislichka Aleksandr Lyubotin 1978 4 0 0 / 0 Гарфилд
5 nov 2018
188722 m Scherban Daniil Lyubotin 2004 4 0 0 / 0 Гарфилд
5 nov 2018
188721 m Kislichka Dmitriy Lyubotin 2002 6 0 0 / 0 Гарфилд
5 nov 2018
188720 m Biryuk Maksim Lyubotin 2008 2 0 0 / 0 Гарфилд
5 nov 2018
188719 m Nyschiy Aleksey Lyubotin 1997 4 0 0 / 0 Гарфилд
5 nov 2018