Kyiv

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
211908 f Gorovikh Anastasiya Kyiv 1985 1 0 0 / 0 Getman V. V.
4 may
211906 m Velichko Oleksandr Kyiv 1991 1 0 0 / 0 Getman V. V.
4 may
211905 m Bolshakov Oleksiy Kyiv 1972 1 0 0 / 0 Getman V. V.
4 may
211904 m Gorovikh Dmitro Kyiv 1982 2 0 0 / 0 Getman V. V.
4 may
211901 m Tereschenko Andriy Kyiv 1998 1 0 0 / 0 Getman V. V.
4 may
211900 m Shishov Ivan Kyiv 1998 1 0 0 / 0 Getman V. V.
4 may
211899 f Mikaelyan Marina Kyiv 1976 1 0 0 / 0 Getman V. V.
4 may
211898 f Gusak Anna Kyiv 2002 1 0 0 / 0 Getman V. V.
4 may
210792 m Krasavin Valeriy Kyiv 1997 1 0 0 / 0 k_i_k_o_s
22 mar
210557 m Valeev Mikhaylo Kyiv 1974 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
18 mar
210556 m Gubin Grigoriy Kyiv 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
18 mar
210169 f Ostaschuk Mariya Kyiv 1998 1 0 0 / 0 k_i_k_o_s
7 mar
210160 m Abazhey Dmitro Kyiv 2000 1 0 0 / 0 k_i_k_o_s
7 mar
210159 m Pozniy Vladislav Kyiv 1995 1 0 0 / 0 k_i_k_o_s
7 mar
210158 m Romanov Roman Kyiv 1995 1 0 0 / 0 k_i_k_o_s
7 mar
210157 m Osmanov Ruslan Kyiv 2002 1 0 0 / 0 k_i_k_o_s
7 mar
210156 m Vinnitskiy Oleksandr Kyiv 2003 1 0 0 / 0 k_i_k_o_s
7 mar
210155 m Ananev Andriy Kyiv 1989 1 0 0 / 0 k_i_k_o_s
7 mar
210154 m Gaedi Arash Kyiv 1985 1 0 0 / 0 k_i_k_o_s
7 mar
210153 m Timoshenko Vitaliy Kyiv 1999 2 0 0 / 0 k_i_k_o_s
7 mar