Search competitions

Obninsk Charitable tournament "Together"

 PlLifterWt clsBYFromBody wtBPW
1Omarov Anar1251985Orenburg117.30210121.40
1Paukov Aleksandr1001980Zhukov95.40187.5116.41
1Kalyakin Dmitriy1401984Saint Petersburg139.80182.5102.00
2Gridchin German1001988Oryol93.10180113.02
1Benedesyuk Aleksey901988Potsdam84.80175115.36
3Katenev Dmitriy1001988Obninsk100.00170103.46
1Volkov Aleksey82.51985Serpukhov82.50162.5108.86
1Ryzhikov Artem1101979Obninsk105.5016095.45
1Gogolodze David67.51997Tbilisi67.50107.582.88

Best lifters

1 Omarov Anar 121.40 210 @ 117.30
2 Paukov Aleksandr 116.41 187.5 @ 95.40
3 Benedesyuk Aleksey 115.36 175 @ 84.80
4 Gridchin German 113.02 180 @ 93.10
5 Volkov Aleksey 108.86 162.5 @ 82.50
6 Katenev Dmitriy 103.46 170 @ 100.00
7 Kalyakin Dmitriy 102.00 182.5 @ 139.80
8 Ryzhikov Artem 95.45 160 @ 105.50
9 Gogolodze David 82.88 107.5 @ 67.50