Mobile version
m.en.allpowerlifting.com
ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
253274 m Serebryakov Yakov Novosibirsk 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 jan
253273 m Kalashnikov Fedor Novosibirsk 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 jan
253272 f Scherbakova Valentina Respublika Buryatiya 1987 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 jan
253271 f Tsekova Alyona Novosibirsk 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 jan
253270 f Popova Ilona Novosibirsk 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 jan
253269 m Zaskalko Dmitriy Orsk 1976 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253268 m Andropov Andrey Tomsk 1996 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253267 f Dragun Anna Novosibirsk 1982 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253266 m Merets Denis Pinsk 1984 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253265 m Zavdovyev Stepan Novosibirsk 1994 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253264 f Korobova Mariya Tomsk 1983 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253263 m Muksunov Rafael Tomsk 2006 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253262 f Krivosheeva Ekaterina Tomsk 1996 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253261 f Vologdina Alisa Tomsk 2012 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253260 m Kolobov Aleksandr Tomsk 1981 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253259 m Gorb Mikhail Tomsk 1987 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253258 f Seleva Anna Tomsk 1986 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253257 f Blinkova Elena Tomsk 1983 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253256 m Nepomnyaschiy Igor Tomsk 1994 2 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan
253255 m Khrolenko Sergey Tomsk 1984 1 0 0 / 0 Gorbunov
27 jan