Mobile version
m.en.allpowerlifting.com
ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
272451 f Korolyova Aleksandra Ishim 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272450 m Baklushin Anatoliy Yalutorovsk 1959 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272449 m Kislitsyn Anton Tyumen 1989 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272448 m Kutikov Vitaliy Tyumen 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272447 m Malyshkin Vladimir Tyumen 1992 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272446 m Ovchinnikov Ivan Tavda 2008 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272445 m Tarasov Stepan Tyumen 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272444 m Zhgelskiy Ivan Tyumen 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272443 m Lapanov Sergey Tyumen 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272442 m Shtro-Braun Adam Tyumen 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272441 m Ershov Sergey Chelyabinsk 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272440 m Kamaltdinov Irek Oktyabrskiy 1992 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272439 m Khantemirov Eldar Volgograd 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272438 m Korolyov Vladimir Ishim 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272437 m Tsopa Viktor Tyumen 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272436 m Pankov Danila Tyumen 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272435 m Reshetnikov Vladimir Tobolsk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272434 m Kun Artyom Tyumen 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272433 m Buznikov Nikita Tyumen 2009 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may
272432 m Sobol Ilya Tyumen 2007 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 may