Mobile version
m.en.allpowerlifting.com
ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
231420 m Kalita Igor Moscow 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231419 m Tsyrulev Aleksandr Perevoz 1960 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231418 m Bashkirov Igor Moskovskaya oblast 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231417 m Bobiev Ali Moscow 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231416 m Obolenskiy Anton Moscow 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231415 m Kurkin Vitaliy Moscow 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231414 m Kazaku Aleksey Moscow 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231413 m Shishin Yuriy Moscow 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231412 m Sizikov Nikita Moscow 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231411 m Byrka Aleksandr Moscow 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231410 f Mayorova Marina Moscow 1990 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231409 m Smirnov Nikolay Moscow 1947 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231408 f Sergeeva Irina Moscow 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231407 m Vasilyev Vladimir Moscow 1968 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231406 m Ukhabov Pavel Moscow 1976 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231405 m Sholpan Nikolay Odintsovo 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231404 m Goron German Istra 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231403 m Mullayanov Tigran Uzbekistan 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231402 f Dronova Yuliya Moscow 1978 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
231401 f Kuzmina Kristina Istra 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep